Visma Enterprise, Visma Public ja Visma Holding Finland – Avilan pitkäaikaisia kumppaneita

Avilan kanssa tehdyn yhteistyön jälkeen meillä on sellainen olo, että Avila olisi kuin osa Vismaa”, toteaa Eliisa Valkonen. Eliisa on Visma Enterprise, Visma Public ja Visma Holding Finland yritysten People and Culture Director sekä Visman Country HR. Visma Enterprise, Visma Public sekä Visma Holding Finland ovat Avilan pitkäaikaisempia kumppaneita ja yhteisiä rekrytointeja on tullut toteutettua jo monia kymmeniä viimeisten vuosien aikana.

Kumppanuus perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön

Visma ja Avila tutustuivat vuonna 2020 rekrytointiohjelmiston esittelyn yhteydessä, mutta suunniteltu yhteistyö kääntyikin loppujen lopuksi Avilan suorahakupalveluihin. Yhteiset rekrytointiprojektit saivat alkunsa ensin Visma Enterprisen sekä Visma Publicin tuoteasiantuntijan, myyntipäällikön ja tuotekehityksen roolien suorahaussa. Avilan suorahaun työn laatu vakuutti, ja se on rakentanut pohjaa pitkäaikaiselle yhteistyölle myös laajemmin Visma yhtiöiden kanssaVälillä suorahakua käytetään ainoana rekrytointikeinona, toisinaan taas tukena ilmoitushaulle.

Visman yritykset tarjoavat erilaisia asiantuntija-, software- ja digipalveluita laajasti eri toimialoille. Rekrytointi on ollut vilkasta ja Valkosen hallinnoimat yhtiöt ovat pääsääntöisesti olleet kovassa kasvussa.

Tyypillisesti Avilan kanssa yhteistyössä toteutetut suorahaut keskittyvät eri teknologioiden osaajien löytämiseen, sillä tässä työmarkkina- ja maailmantilanteessa nämä ovat myös meille niitä haastavia rekrytointeja”, kertoo Valkonen ja jatkaa: ”Avilan kanssa työskentely on sujuvaa ja toimivaa, he löytävät aina ratkaisun. Olemme rakentaneet hyvin symbioottisen tavan toimia, ja tämä on ollut todella pidetty meidän esihenkilöiden keskuudessa.”

Saman kielen puhuminen merkittävänä tekijänä

Laadukas suorahaku vaatiikin syväluonteista ymmärrystä asiakkaan brändikuvasta, viestintätavoista ja arvoista sekä kapasiteettia ottaa nämä osaksi suorahakuprosesseja.

Suorahaun onnistuminen ja työn laatu riippuvat todella paljon siitä, kuka sitä tekee”, toteaa Valkonen ja jatkaa: ”Avilan rekrytointikonsultit, jotka tekevät Visman nimessä töitä, tuntevat meidät tosi hyvin. Tämä näkyy siinä, että he puhuvat meidän kanssamme samaa kieltä sekä kommunikoivat siten, miten me kommunikoisimme jos olisimme itse rekrytoimassa. Tämä on meille todella merkittävä tekijä”, kommentoi Valkonen.

Asiakasyrityksen viestintätapojen tunteminen ja omaksuminen mahdollistaa sen, että kandidaateille annetaan mahdollisimman oikea kuva yrityksestä heti prosessin alusta saakka sekä tuetaan asiakasyrityksen työnantajamielikuvaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä heijastuu myös ehdokkaiden antamaan palautteeseen.

Ehdokkailtamme tulee tosi hyvää palautetta Avilan prosessin nopeudesta ja tehokkaasta viestinnästä. Vaikka rekrytointitilanteissa saattaa tulla pettymyksiä negatiivisten päätösten osalta, on hyvin tärkeää, että itse rekrytointiprosessista jää aina positiivinen mielikuva”, toteaa Valkonen.

Aito fokus parhaimpien työntekijöiden löytämisessä

Avilan missio rakentuu siitä, että rekrytoinneissa ratkaisevat vain tulokset ja korkein tavoite onkin auttaa löytämään oikeat ihmiset oikeihin rooleihin tehokkaasti sekä luotettavasti.

 ”Huomaamme että Avilalla on aidosti focus siinä, että meille löytyy se paras tekijä, eikä heidän oman prosessinsa tai kustannusten optimoimisessa”, miettii Valkonen.

 Erityisesti aikataulullisesti haastavien tai yllättävien rekrytointien aikana mitataan myös suorahakuprosessin kestävyyttä, nopeutta sekä joustavuutta. Parhaisiin tuloksiin tilanteesta huolimatta päästään alakohtaisella tuntemuksella, oikeiden kriteerien määrittelyllä sekä tehokkaalla asenteella.

 ”Avilan tekemisessä on tietynlainen ketteryys myös kiireen keskellä. Avila kantaa selkeästi vastuuta siitä, että sovitut asiat tapahtuvat ajallaan, ja meidän ei tarvitse miettiä missä kohtaa mennään. Avilan prosessin kulku on todella suoraviivainen rekrytoinnista riippumatta, mitä arvostamme kovasti.” – Eliisa Valkonen

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Matias Saarni
040 359 0156
matias.saarni[at]avila.fi

Tutustu myös muihin julkaisuihin

Tutustu uusiin julkaisuihimme sekä asiakkaidemme onnistumistarinoihin. Lisäksi jaamme kanssasi havaintoja ja muutoksia työ- ja kandidaattimarkkinoilta, sekä vinkkejä rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Scroll to Top