Osallistuitko soveltuvuusarviointiin?

Toivomme kokemuksesi Avilan psykologisessa soveltuvuusarvioinnissa olleen mahdollisimman positiivinen ja onnistunut. Olemme koonneet tietoa arvioinnin jälkeisen prosessin kulusta, sekä koonneet vastauksia kysytyimpiin kysymyksiin.

Mitä tapahtuu arvioinnin jälkeen?

Arviointipsykologi tekee koko henkilöarvioinnista raportin missä vertaillaan tehtävien sekä haastattelun tuloksia aiemmin toimeksiantajayrityksen kanssa määritettyihin kriteereihin. Avila toimittaa kandidaatille sekä toimeksiantajayritykselle arvioinnin yhteenvetoraportin saman sisältöisenä. Kannattaa muistaa, että arviointiyhteenveto laaditaan aina suhteessa haettavaan tehtävään ja täten se ei ole suoraan sovellettavissa muihin tarkoituksiin. Arviointiraportista voit kuitenkin saada hyviä vinkkejä oman itsetuntemuksesi, kuten vahvuuksiesi sekä kehityskohteidesi identifiointiin.

Jos arviointiraportin kannanotto palkkauksesta on tehty varauksella, ei tästä kannata lannistua. Arvioinnin lopputuloksena halutaan kuitenkin löytää roolille oikea työntekijä, joka sopii yrityksen asettamiin odotuksiin ja voi menestyä kyseisessä tehtävässä. Samalla myös varmistetaan, että kandidaatille rooli ja työympäristö ovat mieleisiä ja motivoivia.

Voiko arvioinnissa epäonnistua?

Soveltuvuusarvioinnit eli henkilöarvioinnit ovat varsinkin ensimmäisellä kerralla jännittävä tilanne. Onnistumisen halu on luontaista, sillä kyse on yleensä itselle mielenkiintoisesta ja tavoitellusta työpaikasta. Mitä kuitenkin ”onnistuminen” ja ”epäonnistuminen” soveltuvuusarvioinneissa oikein tarkoittavat?

Arvioinnin lopputuloksena halutaan siis löytää roolille oikea työntekijä, joka sopii yrityksen asettamiin odotuksiin ja voi menestyä kyseisessä tehtävässä. Samalla myös varmistetaan, että työntekijälle rooli ja työympäristö ovat mieleisiä ja motivoivia.

Usein työntekijät stressaantuvat ja tuntevat olevansa epämukavuusalueella, jos he joutuvat jatkuvasti toimimaan vastoin heidän luontaista työskentelytyyliänsä tai ratkomaan liian monimutkaisia ongelmia. Esimerkiksi, työskentely liian abstraktien asioiden parissa voi olla hankalaa, jos on tottunut työtehtävissä konkretiaan. Näin ollen, jos avoimessa roolissa ja arvioinnin kriteereissä painotetaan esimerkiksi monimutkaisten ongelmien ratkomiskykyä tai vahvaa yksityiskohtaista työskentelyotetta, mutta haastateltu kandidaatti on enemmän taitava kokonaisuuksien hallitsija, joka pitää työskentelystä selkeiden ongelmien parissa, ei tällöin tehtävä välttämättä ole sopiva kandidaatin työskentelytyylille tai työpersoonaan. Näissä tilanteissa, varauksella tehty suositus rekrytoinnista ei välttämättä ole siis täysin huono asia, koska arvioinnissa ollaan pystytty identifioimaan kandidaatin työskentelytyylit, jotka sopivat paremmin erityyppisiin tehtäviin. Jos vastaat kysymyksiin rehellisesti omalla luontaisella tavallasi, arvioinnissa ei voi epäonnistua.

Arviointiin käytetty aika

Ymmärrämme että rekrytointiprosessit kokonaisuutena ovat aikaa vieviä, ja soveltuvuusarviointiin osallistuminen muiden arjen velvollisuuksien ohella voi viedä resursseja. Kandidaattikokemus on meille tärkeä, emmekä pyydä kandidaatteja käyttämään aikaansa mihinkään, mikä ei olisi arvioinnin onnistumisen kannalta olennaista. Laadukasta soveltuvuusarviointia ei kuitenkaan pysty tekemään vain pelkän haastattelun tai yksittäisen testin avulla, vaan se vaatii monimenetelmäisyyttä.

Monimenetelmäisyys tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevaa ominaisuutta arvioidaan vähintään kahdella toisistaan riippumattomalla menetelmällä. Näin toimitaan siksi, etteivät yhdestä lähteestä saadut tulokset tuota riittävän luotettavaa tietoa. Useampien menetelmien käyttäminen vaatii toki kandidaatilta enemmän ajankäyttöä, mutta se on arvioinnin laadun kannalta välttämätöntä ja myös kandidaattien itsensä edun mukaista. Tällä tavoin varmistetaan, että kandidaatista saadaan mahdollisimman todenmukainen ja osuva kuva.

Arviointiin käytettävää ajankäyttöä pyrimme helpottamaan sillä, että tehtävät saa tehdä itse valitsemanaan ajankohtajana online-ympäristössä, eikä kaikkia tehtäviä tarvitse tehdä yhdellä kertaa.

Vastauksia kysymyksiin joita saattaa herätä arviointiraporttia luettaessa

Arviointiraportin antama kuvaus kandidaatista 

Arvioinnin tarkoituksena on ottaa kantaa siihen, kuinka hyvin kandidaatti vastaa tehtävälle asetettuja kriteerejä. Tarkastelun kohteena on siis kandidaatin toiminta työelämässä, peilattuna juuri kyseiseen tehtävään. Näin ollen tarkastelun fokus on ihmisen koko elämää ajatellen hyvin kapea, ja näin asian kuuluukin olla – soveltuvuusarvioinnissa ei oteta kantaa asioihin, jotka eivät ole kyseisen tehtävän kannalta olennaisia. Toisinaan tämä saattaa johtaa kandidaatin kokemukseen siitä, että hänestä esitetty kuvaus on melko kapea. Tarkoituksena ei siis ole kerätä kandidaateista tietoa mahdollisimman laajasti, vaan juuri sen verran, mikä on tarpeeksi arvioimaan kandidaatin ominaisuuksia suhteessa tehtävälle asetettuihin kriteereihin, ja tekemään kerätyn tiedon pohjalta johtopäätöksen kandidaatin soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään.

Arviointiraportin tiivistelmä

Arvioinnin aikana kandidaatista voi muodostua eri menetelmien pohjalta hyvin johdonmukainen kuva, jota kandidaatin haastattelussa esiin tuomat asiat edelleen vahvistavat. Tällöin psykologin arvio saattaa tuntua tiivistelmältä haastattelun aikana esiin tulleista asioista. Kuitenkin, psykologi huomioi arviointia tehdessään aina kokonaisuuden, eikä muodosta näkemystään yksittäisten havaintojen pohjalta, sillä arviointi perustuu aina monimenetelmällisyyteen.

5

vinkkiä raportin tulkitsemiseen

1. Arviointiraportti

Saat arviointiraportin aina saman sisältöisenä kuin toimeksiantajayritys.

4. Kannanotto

Arviointiraportti ottaa kantaa vain rooliin ja työelämään liittyvissä asioissa. 

2. Yhteenveto

Huomioithan raporttia luettaessa, että yhteenveto laaditaan aina suhteessa haettavaan tehtävään. 

5. Monimenetelmällisyys

Arvio perustuu aina monimenetelmällisyyteen, ei yksittäisiin havaintoihin. 

3. Itsetuntemus

Saat arviointiraportista vinkkejä parempaan itsetuntemukseen. 

 

Kysymyksiä?

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota meihin yhteyttä – autamme mielellämme soveltuvuusarviointiin liittyvissä asioissa. 

Soila
Porkamaa

Arviointipsykologi

040 359 0585
soila.porkamaa­[at]avila.fi

Minna
Utriainen

Arviointipsykologi

040 162 7511
minna.utriainen­[at]avila.fi

Asiantuntijasisällöt & asiakastarinat

Tutustu uusiin julkaisuihimme sekä asiakkaidemme onnistumistarinoihin. Lisäksi jaamme kanssasi havaintoja ja muutoksia työ- ja kandidaattimarkkinoilta, sekä vinkkejä rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.

Headhunter otti yhteyttä – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Viime julkaisussamme tarkastelimme vaihe vaiheelta, kuinka optimoida LinkedIn profiili ja tulla headhunterin löytämäksi. Suorahaku onkin yleistynyt monella osaajatasolla, ja siksi oikeilla toimilla melkein kuka tahansa ...
Lue lisää

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää

Kuinka optimoida LinkedIn-profiili ja tulla headhunterin löytämäksi?

LinkedIn on vahvasti tunnettu työnhakuun liittyvänä kanavana, vaikka se tarjoaa käyttäjilleen paljon muutakin. LinkedIn toimii modernina käyntikorttina, verkostoitumisalustana ja sosiaalisena mediana, jossa tietoa, uutisia ja ...
Lue lisää
Scroll to Top