Rekrytointimarkkinan kehitys 08 / 2020

Tässä blogipäivityksessä tehdään päivitetty tilannekatsaus elokuun 2020 rekrytointimarkkinaan. Data on päivitetty 7.9. ja se antaa päivitetyn kuvan rekrytointimäärien kehittymisestä ja toimii heikkona signaalina yritysten aktiivisuudesta.

Johdantona raportin taustat: Avila kerää rekrytointimarkkinoilta julkista tietoa siitä, miten rekrytointien määrä kehittyy. Käytämme tämän tiedon keräämiseen avoimia datalähteitä. Tässä analyysissä on käytetty LinkedInin dataa pohjautuen hakuilmoituksiin tietyillä kohdistuksilla (sisältää: 1) vakituiset ja kokopäiväiset roolit ja 2) kokemustasoltaan toimihenkilö- ja johdon roolit). Data on suuntaa antavaa, jota suosittelemme käyttämään trendinä isosta kuvasta.

Koronaviruksen liittyvät tapahtumat Suomessa:
– Ensimmäinen tartunta Suomessa vahvistettiin tammikuun 2020 lopussa
– 12.3 Ulkoministeriön ohjeiden mukaan koronaviruksen saamisen riski on kohonnut koko maailmassa, eikä matkustamista suositella mihinkään
– 18.3. otettiin käyttöön hallituksen säätämät poikkeuslait, jotka rajoittivat liikkumista
– 25.3 HL ilmoitti Suomen koronavirustilanteen synkentyvän aiemmin arvioitua merkittävästi pahemmaksi.
– 28.3. Uudenmaan sulkeminen astui voimaan
– 1.6. rajoituksia aletaan purkamaan vaiheittain

Päivitys 7.9.2020

Alla näkyy, miten rekrytointien määrä on kehittynyt vuoden 2020 alusta ja mukana on myös 7 päivän liukuva keskiarvo.

– Kevään (11.3. alkaen) aikana rekrytointimäärät laskivat tasolle alle 100 per päivä.
– Kesä- ja heinäkuun aikainen kesälomakausi vaikutti rekrytointimääriin, jolloin oltiin tasolla alle 50 per päivä.
– Elokuussa rekrytointimäärät kääntyivät nousuun ja oli ensimmäinen 100 päivätason ylitys (13.8) maaliskuun poikkeusolojen alkamisen jälkeen.
– Syyskuun osalta indikaatiot ovat positiivisia ja uskomme että kehitys tulee jatkumaan noususuuntaisena mikäli markkinan ulkopuolisissa olosuhteissa ei tapahdu yllättäviä muutoksia.

Alla on rekrytointien kehitys alueellisesti koko Suomessa. Kuvassa kohta ”Muu Suomi” tarkoittaa paikkakuntia pois lukien PK-seutu, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio ja Jyväskylä.

TOP 20 Rekrytoijat

Alla listaus yrityksistä, joilla oli eniten työpaikkailmoituksia elokuussa 2020:

Miten tästä eteenpäin?

Elokuu oli siirtymäaikaa kesälomakaudesta normaaleihin rutiineihin ja elokuun aikana organisaatioissa tehtiin myös taustatyötä syksyn tuleville rekrytoinneille. Vaikka elokuun numeroissa nähtiin jo selkeää kasvua koko kevääseen verrattuna, niin päätökset tulevat realisoitumaan ja heijastumaan numeroihin viiveellä syksyn aikana.

Odotamme että rekrytointimäärissä nähdään kasvua syksyn aikana, mutta on syytä painottaa että moni yritys seuraa myös toimintaympäristön kehittymistä nyt erityisen tarkasti. Eli muutos toimintaolosuhteissa voi aiheuttaa päätösten lykkäyksiä tai pahimmassa tapauksessa rekrytointien peruuttamisia. Syyskuu tulee näyttämään suuntaa miten rekrytointien määrä kasvavat, tai jos toimintaolosuhteissa tapahtuu yllättäviä muutoksia, niin voidaan pysyä myös kevään tasoilla. Toinen mielenkiintoinen asia on miten rekrytoinnit tulevat jakautumaan eri yritysten ja roolien kesken. On mahdollista että rekrytoinnit painottuvat tiettyihin yrityksiin tai toimialoihin, jotka investoivat kasvuun tai joiden toimintaympäristö on säilynyt positiivisena. Sama kysymys on ajankohtainen myös eri rooleissa: mitkä roolit saavat tässä tilanteessa prioriteetin ja onko rooleja mitä voidaan lykätä tulevaisuuteen.

Julkaisemme seuraavan päivityksen syyskuun alussa 5.10. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan tarkemmin oman toimialasi rooleista tai suurimmista rekrytoijista, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin keskustellaan lisää.

REKRYTOINTI NUMEROINA

Avainsanat:
Koronaviruksen vaikutus rekrytointiin, Avila rekrytoinnin kuukausikatsaus

Julkaistu: 7.9.2020

Mikko Savusalo
040 820 2159
mikko.savusalo[at]avila.fi

2020-09-07T13:04:50+00:00