Psykologinen soveltuvuus­arviointi

Avilan psykologinen soveltuvuusarviointi selvittää kandidaatin edellytyksiä menestyä tehtävässä tarkastelemalla hänen motivaatiotaan, toiminta- ja vuorovaikutustapojaan sekä kyvykkyyksiään verrattuna tehtävään ja sen vaatimuksiin.

Psykologinen soveltuvuusarviointi on tukena oikean rekrytointipäätöksen tekemisessä

Avilan psykologinen soveltuvuusarviointi mittaa puolueettomasti kandidaatin ja roolin yhteensopivuutta erilaisten monimuotoisten ja psykologisten tehtävien avulla. Laillistetut psykologimme auttavat organisaatioita valitsemaan rooleille sopivimmat henkilöt ja välttämään tehokkaasti kalliiksi koituvat virherekrytoinnit.

+ 0
Soveltuvuusarviointia vuosittain
0
päivässä nopeimmillaan toteutettavat arvioinnit
0
NPS – asiakaskokemus arvioinnista
+ 0
vuoden yhteenlaskettu kokemus

Miksi Avila?

Arviointi & menetelmät

Luotettavat arviointimenetelmät

Käytössämme olevat sertifioidut arviointitehtävät ovat käyneet läpi tieteellisen vertaisarvoinnin ja johtopäätökset muodostuvat aina useamman menetelmän pohjalta. Strukturoidussa haastattelussa hyödynnetään valmentavaa työotetta ja siinä keskitytään kandidaatin kokemuksiin. Arvioinnit toteuttavat  arviointimenetelmiin sertifioidut  arviointipsykologit. 

Palkkaus & perehdytys

Suositus ja perehdytyksen kompassi

Avilan arviointipsykologi antaa aina selkeän suosituksen henkilön valinnasta, joka tukee rekrytoivan esihenkilön päätöksentekoa. Arviointikokonaisuutemme antaa hyvät lähtökohdat toimeksiantajan ja kandidaatin väliselle yhteistyölle tarjoamalla perehdytyksen kompassin työsuhteen alkuun. Rekrytoiva esihenkilö saa konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka uutta työntekijää tulisi perehdyttää sekä johtaa työsuhteen alkaessa.

Kandidaattikokemus & valintapäätös

Kandidaattikokemus keskiössä

Soveltuvuusarvioinnissa kandidaatti pääsee pohdiskelemaan ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan. Arviointi antaa ehdokkaalle konkreettisia hyötyjä ja auttaa omien toimintatapojen ymmärtämisessä, mistä on hyötyä työsuhteen alkaessa. Arviointiraportin sisältö voi auttaa myös mahdollisen negatiivisen rekrytointipäätöksen ymmärtämisessä.

Arvionti­prosessimme vaiheet

Joustava ja nopea arviointikokonaisuutemme toteutetaan 3-5 arkipäivässä. Arviointimme koostuvat monimenetelmällisistä tehtävistä ja psykologin strukturoidusta haastattelusta. Toimeksiantaja sekä kandidaatti saavat arvioinnista loppuraportin saman sisältöisenä. Raportissa annetaan selkeä suositus soveltuvuudesta rooliin ja otetaan kantaa kandidaatin perehdyttämiseen sekä ohjaamiseen. 

1.

Määrittely­tapaaminen

 • Aloitus viiveettä 24 tuntia päätöksestä
 • Tehtävän kriteerien määritys yhdessä toimeksiantajan kanssa

2.

Ennakko­tehtävät & haastattelu

 • Työpersoonalli­suuden, työskentely- ja vuorovaikutus­tapojen arviointi
 • Ongelmanratkaisu- ja loogista päättelykykyä mittaavat tehtävät
 • Psykologin haastattelu

3.

Yhteenveto­raportit

 • Kattava kirjallinen raportti kandidaattikohtai­sesti
 • Raportit toimitetaan toimeksi­antajalle ja kandidaatille saman sisältöisenä

4.

Raportointi­tapaaminen

 • Selkeä suositus henkilövalintaan
 • Esihenkilöä tukeva näkemys henkilön perehdyttämiseen

Meidän palvelu­lupauksemme

Kokenut ja ammattitaitoinen psykologiemme tiimi auttaa tunnistamaan rooliin ja organisaatioon sopivimman työntekijän.  

Psykologisuus

Laillistetut ja menetelmiin sertifioidut psykologit vastaavat koko arviointiprosessista.

Näkemyk­sellisyys

Organisaation liiketoiminnan, tehtävän vaatimusten ja siinä menestymisen edellytysten tehokas kartoittaminen.

Kannanotto

Selkeä suositus tukee rekrytointipäätöstä, ja perehdytyksen kompassi antaa vinkkejä työsuhteen alkuun.

Joustavuus

Avoin prosessi, joka toteutetaan paikkariippumattomasti ja kandidaatin omiin aikatauluihin sovittaen.

Milloin soveltuvuus-arviointeja kannattaa käyttää?

Rekrytoinnin päätöksenteon tukena

Soveltuvuusarviointi toimii rekrytoinnin tukena uusissa rekrytoinneissa sekä korvausrekrytoinneissa. Arviointi voidaan tehdä usealle osaajatasolle johtajatason rooleista työntekijätason rooleihin.

Henkilöstön kehittämisessä

Soveltuvuusarvioinnilla voidaan tunnistaa yksilön vahvuudet ja kehityskohteet. Tämä tieto mahdollistaa henkilöstön tehokkaamman kehittymisen sekä heidän vahvuuksien kohdistamisen oikeisiin alueisiin, esimerkiksi koulutusten ja valmennusten avulla.

Sisäisissä rekrytoinneissa ja organisaation uudelleen­järjestäytymisessä

Soveltuvuusarviointi on organisaatiosi tukena silloin kun yrityksessä uudelleensuunnitellaan henkilöstön mitoitusta tai kehitystä. Arviointi takaa objektiivisen näkökulman, jonka avulla teet oikeat päätökset pohjautuen työntekijöiden motivaatiotekijöihin, vahvuuksiin sekä organisaatiotason soveltuvuuteen.

Arviointi­kokonaisuutemme kaikille osaajatasoille

Hinnat ALV 0%. Läpinäkyvä hinnoittelumalli – ei piilokuluja tai yllätyksiä.

Expert

Asiantuntijatason arvioinnit

 • Motivaation, ongelmanratkaisukyvyn, työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Mahdollista arvioida organisaatiotason soveltuvuus
 • Arviointiin sisältyy raportointi sekä suositus soveltuvuudesta tehtävään

990€

Manager

Johtotason henkilöarvioinnit

 • Motivaation, ongelmanratkaisukyvyn, johtamistyylin, työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Mahdollista arvioida organisaatiotason soveltuvuus
 • Arviointiin sisältyy raportointi sekä suositus soveltuvuudesta tehtävään

1 490€

Executive

Vaativan johtotason arvioinnit

 • Kattava johdon monimuotoarviointi
 • Motivaation, ongelmanratkaisukyvyn, johtamistyylin, työskentely- ja vuorovaikutustapojen sekä organisaatiotason soveltuvuuden arviointi
 • Arviointiin sisältyy raportointi sekä suositus soveltuvuudesta tehtävään

1 990€

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä, olemme mielellämme apunanne seuraavan avainhenkilön löytämisessä. 

 

Minna
Utriainen

Arviointipsykologi

040 162 7511
minna.utriainen­[at]avila.fi

Soila
Porkamaa

Arviointipsykologi

040 359 0585
soila.porkamaa­[at]avila.fi

Asiantuntijasisällöt & asiakastarinat

Lue lisää julkaisustamme asiakkaidemme onnistumisista, havainnoista työmarkkinoista ja vinkeistä rekrytointi- ja henkilövalintatilanteisiin.

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää

Psykologisten soveltuvuusarviointien laadun mittarit

Soveltuvuusarviointikumppania valittaessa organisaatiioiden tulisi osata tarkastella palveluntarjoajia ja erilaisia arviointimenetelmiä oikein löytääkseen tarpeisiinsa sopivan ja alan hyviä käytänteitä noudattavan palveluntarjoajan. Arvioinnissa käytetyt menetelmät sekä se, ...
Lue lisää

Online-arvioinnit rekrytointien tukena

Yleistynyt arviointi tuo mukanaan myös uusia edellytyksiä. Paikan päällä suoritettavat arvioinnit, jotka voivat olla enemmän resursseja sekä aikaa vieviä verrattuna online-arviointeihin, eivät sovi enää kaikkien ...
Lue lisää
Scroll to Top