Psykologinen henkilö­arviointi

Psykologisen henkilöarvioinnin avulla kartoitetaan tehokkaasti ammattilaisten valmiuksia ja työpersoonaa. Kattavien palveluidemme avulla tunnistamme rooliin ja organisaatioon sopivimman työntekijän asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävätasoilla.

Psykologinen henkilöarviointi henkilöstön valinnan ja kehittämisen tukena

Psykologisen henkilöarvioinnin palvelumme perustuvat psykologisuuteen, monimenetelmällisiin ja luotettaviin arviointitehtäviin sekä kattavaan arviointiraporttiin.  Henkilöarviointien avulla voidaan objektiivisesti kartoittaa rekrytoinneissa kandidaatin mahdollisuuksia menestyä roolissa ja organisaatiossa. Lisäksi ne soveltuvat työntekijöiden vahvuuksien ja osaamisen kehittämiseen. 

Henkilöarviointia vuosittain
+ 0
päivässä nopeimmillaan toteutettavat arvioinnit
0
NPS – asiakaskokemus arvioinnista
0
vuoden yhteenlaskettu kokemus
+ 0

Miksi Avila?

Arviointi & menetelmät

Luotettavat arviointimenetelmät

Käytössämme olevat sertifioidut arviointitehtävät ovat käyneet läpi tieteellisen vertaisarvioinnin ja henkilöarvioinnin johtopäätökset muodostuvat aina useamman menetelmän pohjalta. Strukturoidussa haastattelussa hyödynnetään valmentavaa työotetta ja siinä keskitytään osallistujan kokemuksiin ja ajatuksiin. Henkilöarvioinnit toteuttavat arviointimenetelmiin sertifioidut arviointipsykologit. 

Palkkaus & perehdytys

Suositus ja vinkit perehdytykseen

Avilan henkilöarviointi antaa aina selkeän suosituksen arviointiin osallistuneen soveltuvuudesta rooliin ja työyhteisöön. Rekrytointien soveltuvuusarvioinnissa arviointikokonaisuutemme antaa hyvät lähtökohdat toimeksiantajan ja kandidaatin väliselle yhteistyölle tarjoamalla perehdytyksen kompassin työsuhteen alkuun. Rekrytoiva esihenkilö saa konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka uutta työntekijää tulisi perehdyttää sekä johtaa työsuhteen alkaessa.

Kandidaattikokemus & valintapäätös

Positiivinen osallistujakokemus

Henkilöarvioinnissa osallistuja pääsee pohdiskelemaan ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan. Arviointi antaa konkreettisia hyötyjä ja auttaa omien toimintatapojen ymmärtämisessä, mistä on hyötyä työsuhteen alkaessa tai uusiin vastuutehtäviin siirtyessä. Arviointiraportin sisältö voi auttaa myös mahdollisen negatiivisen rekrytointipäätöksen ymmärtämisessä.

Palvelumme

Kattavat ja nopeasti toteutettavat henkilöarviointimme kaikille työntekijätasoille. 

Asiantuntijan soveltuvuusarviointi

Psykologinen soveltuvuusarviointi ottaa kantaa kandidaatin soveltuvuuteen antaen objektiivisen näkemyksen valintapäätökseen. Arvioinnista saa selkeän suosituksen ja konkreettista tukea uuden työntekijän perehdyttämiseen ja ohjaukseen.

Esihenkilön soveltuvuusarviointi

Esihenkilötason soveltuvuuden arviointi auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti ehdokkaiden vahvuuksia, kehityskohtia ja kriittisiä kompetensseja sekä antaa syvällistä tietoa heidän johtamispotentiaalista. 

Johtajan soveltuvuusarviointi

Johtajien rekrytoinneissa on erityisen tärkeää kartoittaa työpersoonaa ja toimintatapoja, sillä johtajalla on suuri vaikutus liiketoimintaan sekä työyhteisöön. Johtaja-arvioinnilla valitaan organisaationne arvoihin sopivin johtaja. 

Potentiaalikartoitus

Potentiaalikartoituksen avulla voidaan selvittää organisaation työntekijöiden vahvuuksia ja motivaatiotekijöitä urapolkustrategioiden suunnittelun ja jatkuvan kehittymisen tukemiseksi. 

Arvionti­prosessimme vaiheet

Joustavat ja nopeat arviointikokonaisuutemme toteutetaan 3-5 arkipäivässä. Arviointimme koostuvat monimenetelmällisistä tehtävistä ja psykologin haastattelusta. Toimeksiantaja sekä kandidaatti saavat arvioinnista loppuraportin saman sisältöisenä. Raportissa annetaan selkeä suositus soveltuvuudesta rooliin. 

1.

Määrittely­tapaaminen

  • Aloitus viiveettä 24 tuntia päätöksestä
  • Tehtävän kriteerien määritys yhdessä toimeksiantajan kanssa

2.

Ennakko­tehtävät & haastattelu

  • Kandidaatille toimitetaan arvioinnin ennakkotehtävät
  • Psykologin strukturoitu haastattelu

3.

Yhteenveto­raportit

  • Kattava kirjallinen raportti kandidaattikohtai­sesti
  • Raportit toimitetaan toimeksi­antajalle ja kandidaatille saman sisältöisenä

4.

Raportointi­tapaaminen

  • Selkeä suositus soveltuvuudesta 
  • Soveltuvuusarvioinneissa esihenkilöä tukeva näkemys henkilön perehdyttämiseen

Meidän palvelu­lupauksemme

Kokenut ja ammattitaitoinen psykologiemme tiimi auttaa tunnistamaan rooliin ja organisaatioon sopivimman työntekijän.  

Psykologisuus

Laillistetut ja menetelmiin sertifioidut psykologit vastaavat koko arviointiprosessista.

Näkemyk­sellisyys

Organisaation liiketoiminnan, tehtävän vaatimusten ja siinä menestymisen edellytysten tehokas kartoittaminen.

Kannanotto

Selkeä suositus osallistujan soveltuvuudesta ja perehdytyksen kompassi antaa vinkkejä uuden työsuhteen alkuun.

Joustavuus

Avoin prosessi, joka toteutetaan paikkariippumattomasti ja kandidaatin omiin aikatauluihin sovittaen.

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä, olemme mielellämme apunanne henkilöarviointiin liittyvissä kysymyksissä. 

 

Soila
Porkamaa

Arviointipsykologi

040 359 0585
soila.porkamaa­[at]avila.fi

Aleksi
Mäkinen

Arviointipsykologi

050 377 2355
aleksi.makinen­[at]avila.fi

Asiantuntijasisällöt & asiakastarinat

Lue lisää julkaisustamme asiakkaidemme onnistumisista, havainnoista työmarkkinoista ja vinkeistä rekrytointi- ja henkilövalintatilanteisiin.

Rekrytointeihin yhtenäinen toimintamalli henkilöarviointien avulla

Henkilöarvioinnit ovat osana jo monen yrityksen rekrytointistrategiaa. Monet tutkimukset ovat vakuuttavasti osoittaneet, että työpersoonallisuuden ja kognitiivisten kyvykkyyksien arvioiminen edistää parhaiten menestymisen ennustettavuutta eri työtehtävätasoilla ja ...
Lue lisää

Efore Telecom Finland Oy – Psykologisilla soveltuvuusarvioinneilla objektiivisuutta ja tehokkuutta rekrytointipäätöksiin 

Efore Telecom Finland Oy suunnittelee ja valmistaa luotettavia sähköjärjestelmäratkaisuja ja -lähteitä yli 40 vuoden kokemuksella. Kansainvälisen yhtiön vakio- ja räätälöidyt tuotteet soveltuvat erityisesti vaativiin tietoliikenne-, ...
Lue lisää

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää

Onnistumiset alkavat yhteydenotosta

Toimimme yrityksesi tukena kaikissa rekrytointitilanteissa. Ota yhteyttä, niin selvitetään kuinka henkilöstöhallinnon strategiset palvelumme auttavat sinun organisaatiotasi menestymään.

Scroll to Top