Potentiaali­kartoitus

Potentiaalikartoituksen avulla voidaan selvittää organisaation työntekijöiden vahvuuksia, osaamista ja motivaatiotekijöitä urapolkujen suunnittelun ja jatkuvan kehittymisen tukemiseksi. 

Potentiaalikartoituksella tunnistetaan työntekijöiden kehittymis- ja kasvumahdollisuudet

Työntekijöiden potentiaalin kartoitus toimii organisaation kasvun ja kehittämisen työkaluna. Tutkimuksen avulla tunnistetaan mm.  työntekijöiden osaaminen, kehittämisalueet ja esihenkilövalmiudet.  Potentiaalikartoitus auttaa ymmärtämään, millaisia urapolkuja työntekijöillä voi olla organisaatiossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Arviointi & menetelmät

Luotettavat arviointimenetelmät

Potentiaalikartoitus on laaja henkilöarviointi. Arvioinnissa käytetään samanlaisia arviointimenetelmiä kuin rekrytointien soveltuvuuden arvioinneissa, mutta tässä  psykologin haastattelu painottuu kattavammin osallistujan vahvuuksiin, oppimismahdollisuuksiin ja kehittämiskohteisiin kuin tehtäväkohtaisessa soveltuvuusarvioinnissa.  Käytössämme olevat sertifioidut arviointitehtävät ovat käyneet läpi tieteellisen vertaisarvoinnin ja johtopäätökset muodostuvat aina useamman menetelmän pohjalta. Arvioinnit toteuttaa sertifioidut psykologit.  

Palkkaus & perehdytys

Monipuolinen arviointikokonaisuus

Tyypillisesti potentiaaliarviointia käytetään urapolun suunnittelussa, esihenkilö- ja johtovalmiuksen sekä työntekijöiden kehittymistarpeiden arvioinnissa. Potentiaalikartoitus tuo lisäarvoa myös organisaation muutostilanteisiin, kuten yrityssaneerauksiin tai yritysostoihin ja niiden jälkeiseen orientoitumisen aikaan. 

Kandidaattikokemus & valintapäätös

Henkilöstön jatkuva kehittäminen

Potentiaalikartoitusta voidaan hyödyntää yksittäisen henkilön, kuten lupaavan työntekijän tai uuden esihenkilön mentoroinnissa ja kasvumahdollisuuksien kartoittamisessa. Lisäksi arviointi voidaan toteuttaa tiimikohtaisesti tai osana laajempaa henkilöstön kehittämisohjelmaa. Työntekijälle potentiaalikartoitus auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita sekä suunnittelemaan omaa urapolkua täsmällisemmin. 

Arvionti­prosessimme vaiheet

Arviointimme koostuvat monimenetelmällisistä tehtävistä ja psykologin strukturoidusta haastattelusta. Toimeksiantaja sekä kandidaatti saavat arvioinnista loppuraportin saman sisältöisenä. 

1.

Määrittely­tapaaminen

 • Aloitus viiveettä 24 tuntia päätöksestä
 • Tehtävän kriteerien määritys yhdessä toimeksiantajan kanssa

2.

Ennakko­tehtävät & haastattelu

 • Työpersoonalli­suuden, työskentely- ja vuorovaikutus­tapojen arviointi
 • Ongelmanratkaisu- ja loogista päättelykykyä mittaavat tehtävät
 • Psykologin laaja haastattelu
 • Erityisvalmiusten kartoitus

3.

Yhteenveto­raportit

 • Kattava kirjallinen raportti kandidaattikohtai­sesti
 • Raportit toimitetaan toimeksi­antajalle ja kandidaatille saman sisältöisenä

4.

Raportointi­tapaaminen

 • Arviointiraportin läpikäynti ja purku
 • Suositukset ja yhteenvedot

Potentiaali­kartoitus

Tarvitsetko potentiaalikartoituksen nopeasti tukemaan henkilövalintaa?  Arviointiemme aloitus onnistuu 24 tunnin sisällä. 

 • Motivaation arviointi
 • Kielellinen, spatiaalinen ja numeerinen päättelykyky
 • Työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Psykologin haastattelu
 • Kattava raportti ja purkupalaveri psykologin kanssa

Arviointi sisältää

 • Motivaation arviointi
 • Kielellinen, spatiaalinen ja numeerinen päättelykyky
 • Työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Psykologin haastattelu
 • Kattava raportti ja purkupalaveri psykologin kanssa
1 090 €

Asiantuntijan soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarviointi ottaa kantaa kandidaatin soveltuvuuteen antaen objektiivisen näkemyksen valintapäätökseen. Arvioinnista saa selkeän suosituksen ja konkreettista tukea uuden työntekijän perehdyttämiseen ja ohjaukseen.

Esihenkilön soveltuvuusarviointi

Esihenkilön soveltuvuuden arviointi auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti ehdokkaiden vahvuuksia, kehityskohtia ja kriittisiä kompetensseja sekä antaa syvällistä tietoa heidän johtamispotentiaalista.

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä, olemme mielellämme apunanne työntekijöiden potentiaalin kartoituksessa.

 

Soila
Porkamaa

Arviointipsykologi

040 359 0585
soila.porkamaa­[at]avila.fi

Aleksi
Mäkinen

Arviointipsykologi

050 377 2355
aleksi.makinen­[at]avila.fi

Asiantuntijasisällöt & asiakastarinat

Lue lisää julkaisustamme asiakkaidemme onnistumisista, havainnoista työmarkkinoista ja vinkeistä rekrytointi- ja henkilövalintatilanteisiin.

soveltuvuusarviointi

Vastuullisuusaktiviteetteja etsimässä? Aloita soveltuvuusarvioinnista

Yhä useammat organisaatiot työskentelevät aktiivisesti vastuullisuuden parissa, nostaen sen keskeiseksi osaksi organisaation toimintaa. Tämä muutos ei ole vain ohimenevä trendi, vaan se heijastaa muutosta yhteiskunnassa, ...
Lue lisää

Rekrytointeihin yhtenäinen toimintamalli henkilöarviointien avulla

Henkilöarvioinnit ovat osana jo monen yrityksen rekrytointistrategiaa. Monet tutkimukset ovat vakuuttavasti osoittaneet, että työpersoonallisuuden ja kognitiivisten kyvykkyyksien arvioiminen edistää parhaiten menestymisen ennustettavuutta eri työtehtävätasoilla ja ...
Lue lisää

Efore Telecom Finland Oy – Psykologisilla soveltuvuusarvioinneilla objektiivisuutta ja tehokkuutta rekrytointipäätöksiin 

Efore Telecom Finland Oy suunnittelee ja valmistaa luotettavia sähköjärjestelmäratkaisuja ja -lähteitä yli 40 vuoden kokemuksella. Kansainvälisen yhtiön vakio- ja räätälöidyt tuotteet soveltuvat erityisesti vaativiin tietoliikenne-, ...
Lue lisää
Scroll to Top