Osaamisen kehittäminen tukee organisaation strategista kehitystä

Organisaation menestymisen mahdollisuuksia lisää tutkitusti hyvinvoiva ja sitoutuva henkilöstö. Perehtyminen työntekijöiden kehittymismahdollisuuksiin, työskentelytapoihin ja motivaatiotekijöihin, sekä esihenkilöiden johtamistaitoihin, toimivat hyödyllisenä työkaluina jokaisessa tiimissä.

Tutkimuksella tukea tiimien ja yksilöiden vuorovaikutukseen

Organisaation vahvuudet löytyvät sen työntekijöistä. Ymmärrys kuinka heidän menestymistään roolissaan ja työyhteisössä voidaan mahdollisimman hyvin tukea, luo motivoivamman työympäristön kaikille. Henkilöstön kehittämiseen suunnatut tutkimukset toimivat tehokkaina työkaluina toimialasta tai organisaatiosta riippumatta, sillä organisaatio saa niiden kautta kattavan ymmärryksen ja objektiivisen kuvan siitä, miten työntekijät näkevät oman roolinsa ja toimintansa organisaatiossa.

Työntekijöiden osaamisen kehittämisen etuna on sen vaikutus sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Se ei ainoastaan tue organisaation strategista kehittämistä, vaan myös valmistaa tiimit kohtaamaan mahdolliset yllättävätkin sisäiset ja ulkoiset muutokset entistä tehokkaammin.

Avilan tiimien hyvinvoinnin ja yhteishengen rakentamiseen tarkoitettu tutkimus tarjoaa konkreettisen näkökulman työntekijöiden käyttäytymis- ja motivaatiotyyleihin. Arvioinnin tuloksena organisaatio saa yhtenäisen viitekehyksen työntekijöiden toimintatavoista, joka puolestaan tukee yksilöiden ja tiimien vuorovaikutusta.

Tutkimuksen avulla luodaan myös perusta avoimemmalle ja ymmärtävämmälle työkulttuurille, jossa jokainen voi tuoda parhaat puolensa esiin. Tutkimus toteutetaan Avilan arviointipsykologien toimesta. 

Jokainen johtaja voi kehittyä

Jokainen esihenkilöasemassa työskentelevä voi myös kehittää ja kartoittaa omia johtamistaitojaan. Tähän suunniteltu 360-arviointi on tehokas työkalu, joka mahdollistaa kattavan katsauksen esihenkilötyöhön organisaatiossa.

Arviointi perustuu monipuoliseen palautteeseen, jota kerätään organisaation eri sidosryhmiltä.  Tämä auttaa rakentamaan henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia ja tukemaan johtoryhmän ongelmanratkaisu-, motivaatio- ja käyttäytymistyylejä. 360 arviointi perustuu psykometrisesti luotettavaan personallisuustestiin (OPTO) ja moderniin nelikenttä typologiaan (EASI). 

Kokonaisuudessaan osaamisen kehittäminen ei ole vain investointi organisaation kasvuun, vaan se luo myös innostavan työympäristön, jossa jokainen työntekijä voi menestyä ja tuoda parhaat taitonsa esiin. Panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen, varmistetaan onnistuneet tulokset tulevalle vuodelle.

Voisimmeko olla avuksi tiimienne käyttäytymis- ja motivaatiotyylien kartoittamisessa? Ota yhteyttä!

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Matias Saarni
040 359 0156
matias.saarni[at]avila.fi

Scroll to Top