Oras Group – Monipuolisen yhteistyön taustalla toimitusvarmuus ja prosessin helppous 

Oras Group on merkittävä eurooppalainen vesikalustetoimittaja, markkinajohtaja Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner-Euroopassa. Oras Group valmistaa yksityisten ja julkisten tilojen korkealaatuisia ja innovatiivisia hana- ja suihkuratkaisuja. Organisaatio on näyttänyt suuntaa alan kehitykselle ja he mahdollistavat yli sadan vuoden kokemuksella turvallisen, mukavan ja kestävän vedenkäytön, kaikille. Konsernilla on kaksi brändiä, Oras ja Hansa. 

Oras Groupin ja Avilan yhteistyöstä kertoo Sari Alanko, Oras Groupin henkilöstöpäällikkö & HR Business Patner. Alanko toimii yrityksessä kaksoisroolissa vastaten organisaation henkilöstöasioista Suomessa sekä toimien euroopanlaajuisesti toimitusketjun HR partnerina.   

Avilan kanssa toimiminen on meille helppoa rekrytointia, sillä tiedämme, että heidän toimitusvarmuus on aina täydet tilanteessa kuin tilanteessa”, kertoo Alanko.  

Suorahaku tuo tehokkuutta ja täsmällisyyttä toimihenkilöiden rekrytointeihin

Syksystä 2022 lähtien Avilan henkilöstöhallinnon palvelut ovat tukeneet Oras Groupin rekrytointitavoitteita. Oras Groupissa uskotaan vahvasti, että asiantunteva rekrytointikumppani pystyy löytämään täsmällisemmin oikeat kandidaatit, vaikka omia keinoja, kuten julkista ilmoitushakua, hyödynneittäisiinkin osana rekrytointia. Lisäksi Alanko kertoo, kuinka ulkoistettu suorahaku ja soveltuvuusarvioinnit ammattitaitoisen kumppanin toteuttamana vapauttaa aikaa rekrytoivilta esihenkilöiltä sekä HR:ltä organisaation ydintoiminnan kehittämiseen.  

Suurin osa toimihenkilöidein rekrytoinneista tapahtuu meillä suorahaun kautta. Olemme huomanneet, että tiettyjen ammattiosaajien löytäminen ilman suorahakua ei tuota haluamaamme tulosta, varsinkin sellaisissa rekrytoinneissa, joissa rooleille on asetettu erityiskriteereitä esimerkiksi kielitaidon tai tiettyjen teknillisten taitojen suhteen. Avilan toteuttamissa rekrytoinneissa nämä kriteerit huomiodaan aina suorahaun strategiassa, joka luo paremmat lähtökohdat onnistumiselle”, pohtii Alanko.  

Sujuvaa yhteistyötä monikulttuurisessa ympäristössä

Yhteisiä rekrytointeja on takana jo lähemmäs kymmenkunta, ja ammattilaiset ovat löytyneet muun muassa Manufacturing Technology Manager-, IT Infastructure & Databases Manager- ja Trade Marketing Specialist -rooleihin. Avilan suorahaun ja soveltuvuusarviointien prosessista on noussut esiin selkeitä lisäarvoa tuottavia elementtejä, jotka ovat luoneet pohjan toimivalle yhteistyölle läpi Oras Groupin eri toimipisteiden.  

Alanko kertoo, että Oras Groupin rekrytointeihin osallistuvat sidosryhmät voivat olla useista eri maista ja kansallisuuksista. Alangon mukaan se, että Avilan rekrytointikonsultit tarjoavat tukea rekrytoiville esihenkilöille ja ottavat huomioon erilaiset toimintatavat ja kulttuurit, on tuonut selkeää ainutlaatuisuutta yhteistyöhön.  

Olemme äärettömän tyytyväisiä niin täällä Suomessa kuin myös Keski-Euroopan toimipisteillä siihen, kuinka hyvin Avila hoitaa rekrytoinnit ja hallitsee erilaisia odostusarvoja. Prosessi on jokaiselle meistä suoraviivainen ja tiedämme aina kellon tarkkuudella missä kohtaa rekrytointia menemme”, toteaa Alanko, ja jatkaa: “Rekrytoivia esihenkilöitä, joille suorahaun prosessi saattaa olla vieras, tuetaan ja perehdytetään sen kulkuun. Pidämme myös kovasti, että Avila ylläpitää avointa viestintää kandidaattien kanssa, ja tätä kautta saamme kuulla myös palautetta meidän toiminnasta.” 

Leadership Judgement Indicator -arviointimenetelmä esihenkilöiden soveltuvuuden arvioinnissa

Oras Groupin työkulttuurissa keskitytään vahvasti työntekijöiden kehitysmahdollisuuksien ja potentiaalin tukemiseen, jotta he voivat edetä kohti uusia haasteita ja urapolkuja talon sisällä. Tätä lähestymistapaa Oras Groupissa tukevat psykologiset soveltuvuusarvioinnit, jotka ovat keskeisessä roolissa työntekijöiden potentiaalin kartoituksessa ja perehdytystyössä, sekä oikeiden rekrytointipäätösten tekemisessä.  

Esihenkilötason arvioinneissa Oras Groupissa on haluttu kartoittaa myös kandidaattien johtamistyylejä ja esihenkilövalmiuksia sekä niiden sopivuutta organisaation työkulttuuriin ja toimintatapoihin.  Esihenkilörooleissa Avila käyttää Leadership Judgement Indicator -menetelmää arviointikokonaisuuden lisänä, jonka avulla saadaan parempaa tietoa siitä, kuinka esihenkilö toimii erilaisissa johtamistilanteissa.   

LJI:n avulla pystyimme identifioimaan esihenkilötason kandidaateistamme elementtejä, jotka tukevat meidän yhteistä yrityskulttuuria ja sen eteenpäin kehittämistä. Arvioinnista saadut tiedot vahvistivat selkeästi valintaamme ja näkemystämme, johon nojautuen teimme rekrytointipäätöksen”, kertoo Alanko.  

Toimihenkilöiden rekrytoinneissa, henkilöarviointien yhteenvetoraportit antavat lisäksi tukea uusien työntekijöiden perehdytystyöhön. Alangon mukaan erityisesti arvioinnin jälkeiset purkukeskustelut psykologin kanssa ovat tuoneet selkeää lisäarvoa yhteistyöhön.  

Jokaisen soveltuvuusarvioinnin jälkeen Avilan psykologi käy arviointiraportin sisällön kanssamme läpi. Keskustelu ammattilaisen kanssa on auttanut ymmärtämään raportin elementtejä paremmin ja hahmottamaan kandidaattiemme toimintatapojen ja -tyylien mahdolliset vaikutukset työhön ja organisaatioon. Keskustelu on tuonut selkeyttä siihen, miten rekrytoivan esihenkilön tulisi ottaa nämä asiat huomioon työsuhteen alkaessa.”  

Yhtiöt jatkavat yhteistyötä uusien suorahakutoimeksiantojen parissa alkukeväästä 2024.  Avilalta kiitämme Oras Groupia yhteisistä toimeksiannoista ja asiakastarinasta, sekä toivotamme menestystä tulevaan!

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Matias Saarni
040 359 0156
matias.saarni[at]avila.fi

Scroll to Top