Onnistumisen tukipilarit – 5 vinkkiä suorahakuprosessiin

Onko sinun yrityksesi suunnittelemassa suorahakua seuraavan työntekijän löytämiseksi ja mietit, kuinka valmistautua tulevaan rekrytointiin? Olemme koonneet tähän artikkeliin viisi onnistuneen rekrytoinnin tukipilaria. Toivomme, että näiden vinkkien avulla organisaatiosi on askeleen lähempänä onnistunutta rekrytointia.

1. Kriteerien määritys

Onnistuneen suorahaun tukena toimii suunnitelmallisuus, roolin tavoitteiden selkeys sekä reaaliaikainen tieto muuttuvasta kandidaattimarkkinasta. Niin toimeksiantajalle kuin suorahaun projektitiimille on tärkeää tunnistaa rekrytointitilanteen lähtökohdat ja ne tekijät, jotka vaikuttavat roolissa menestymiseen. Tästä syystä rekrytoinnin tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen, eli kriteerimääritys, tehdään heti prosessin alkuvaiheessa. Kriteerinmäärittelyyn sisältyy roolin kuvauksen lisäksi myös organisaation nykytilanne sekä sen mahdolliset muutokset.

Rooliin liittyvät kriteerit käydään yhdessä suorahaun projektitiimin kanssa läpi ja niitä verrataan tietoomme työ- ja kandidaattimarkkinasta. Me Avilalla haluamme jo prosessin alkuvaiheessa kartoittaa haettavan roolin markkinatilanteen datan avulla, jotta roolikuvaus, sen vaatimukset ja palkkaus vastaisivat mahdollisimman realistisesti myös potentiaalisten kandidaattien odotuksia. Tällä tavoin vältämme tilanteita, joissa kandidaatit eivät aktivoidu suorahakuun epärealististen vaatimusten takia.

Alkupalaverissa roolin tavoitteet ja vaatimukset käydään kattavasti läpi, mutta keskitymme myös rekrytoinnin taustaan, työympäristöön ja toimeksiantajan vetäviin tekijöihin. Tavoitteenamme on antaa kandidaateille mahdollisimman selkeä kuvaus työpaikasta sekä roolista. Kun odotukset sekä vaatimukset niin kandidaatin kuin työnantajan puolelta ovat selvät heti prosessin alusta asti, olemme jo askeleen lähempänä onnistunutta rekrytointia.

2. Sitoutuminen prosessiin

Suorahakuprosessin alkaessa, projektille määritellään aikataulut sekä sovitaan prosessin etenemisen askeleet. Vaikka suorahaun prosessin tulee kuormittaa rekrytoivaa esihenkilöä sekä muita sidosryhmiä mahdollisimman vähän, on kuitenkin tärkeää tiedostaa, että asiakasyrityksen läsnäolo koko projektin ajan on yksi onnistumisen tukipilareista. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että prosessissa toimeksiantajayritys ylläpitää avointa kommunikaatiota niin suorahakuyrityksen kuin kandidaattienkin kanssa ja edistää prosessia omalta osaltaan aikataulussa. Selkeys ja suoraviivaisuus prosessin sekä haastatteluiden aikana lisää luottamuksen tunnetta suorahaun kandidaateissa.

On hyvä ymmärtää, että suorahaun kautta aktivoiduilla kandidaateilla ei ole välttämättä pakottavaa tarvetta vaihtaa työnantajaa, joten luotettava ja läpinäkyvä rekrytointiprosessi on myös referenssi kandidaatin suuntaan. Osa kandidaateista saattaa olla osallisena monessakin haastatteluprosessissa, joten myös ripeys voi olla merkittävänä tekijänä rekrytoinnissa onnistumisen kannalta.

3. Viestinnän muotoilu

Rekrytointikonsultit varmistavat kontaktointivaiheessa, että kandidaatti kiinnostuu yrityksen tarjoamista mahdollisuuksista, sekä saa riittävästi tietoa roolista ja työyhteisöstä. Lisäksi konsultti tukee toimeksiantajayrityksen työnantajamielikuvaa ja viestii heidän arvojensa ja toimintatapojensa mukaisesti. Toimeksiantajayrityksen on kuitenkin hyvä tiedostaa, että suorahakuprosessin viestintä sekä haastatteluiden rakenne tulisi olla erilainen verrattuna normaaliin rekrytointiin tai ilmoitushakuun.

Suorahakutoimeksiannoissa viestinnän tulisi olla ensimmäisissä keskusteluissa pääosin houkuttelevaa sekä informatiivista toimeksiantajayrityksen puolelta. Erityisesti suorahausta kiinnostuneet passiiviset työnhakijat, jotka eivät aktiivisesti etsi uusia mahdollisuuksia, eivät välttämättä ole heti rekrytoinnin alussa täysin sitoutuneita prosessiin, sillä he tarkastelevat ja vertailevat roolia sekä työympäristöä olemassa olevaan työpaikkaansa. Näissä tilanteissa on hyvin tärkeää, että toimeksiantajayritys osaa myydä roolin sekä työyhteisön kandidaatille.

Keskustelujen alkaessa, toimeksiantajan tulisi keskittyä enemmän siihen, mitä yrityksellä ja roolilla on tarjota kandidaatille, ei toisinpäin. Tällä rakennetaan myös positiivista työnantajamielikuvaa, oli rekrytoinnin lopputulos mikä tahansa. Suorahaku on molemminpuolinen myynti- ja valintatilanne sekä toimeksiantajan, että kandidaatin näkökulmasta.

4. Haastattelut

Suorahaun kautta aktivoituneiden kandidaattien haastatteluprosessin tarkoituksena on vahvistaa kandidaatin mielenkiintoa roolia kohtaan, sekä keskustelevalla tavalla kartoittaa kandidaatin substanssiosaamista ja verrata, kuinka hänen kokemuksensa soveltuu tehtävässä onnistumiseen.

Haastatteluissa on tärkeää ylläpitää siis keskustelevaa ja avointa ilmapiiriä, sillä suorahaun kandidaateilla ei välttämättä ole pakollista tarvetta vaihtaa työpaikkaa. Haastattelu kannattaa aloittaa rennolla keskustelulla, jonka jälkeen esitellä yritys ja käydä roolia tarkemmin läpi. Kandidaatille suunnatut kysymykset kannattaa aloittaa helpommista ja siirtyä luonnollisesti kohti haastavimpia aiheita.

Haastattelun runko ja rakenne kannattaa miettiä etukäteen positiivisen haastattelukokemuksen varmistamiseksi. Myös ehdokkaiden keskinäinen arviointi on helpompaa, kun haastatteluissa on käytetty samaa rakennetta. Kysymyksille kannattaa jättää runsaasti aikaa, ettei tule tilanteita, joissa kandidaatin mietteitä ei ehditty käymään läpi aikataulujen takia.

Mahdolliset tehtävät ja soveltuvuusarvioinnit on hyvä jättää haastatteluprosessin viimeisiin vaiheisiin. Silloin kandidaatti on jo saanut riittävästi tietoa roolista, yrityskulttuurista ja työyhteisöstä.

5. Kandidaattikokemus ja työnantajamielikuva

Kandidaatti- eli ehdokaskokemus on yksi tärkeimmistä suorahaun osa-alueista. Huonot kokemukset haastatteluprosesseissa leviävät nopeasti kandidaattien välillä. Myös ihannekandidaatti saattaa hyvin matalalla kynnyksellä hylätä työtarjouksen heikon hakijakokemuksen perusteella, vaikka työpaikka itsessään täyttäisi kaikki toivomukset. Haastatteluprosessi on kuitenkin hakijan ensikosketus kyseisen yrityksen kulttuuriin, toimintatapoihin sekä viestintätyyliin.

Kannattaa siis pitää mielessä, että jokainen rekrytointiprosessi voi joko edesauttaa tai hankaloittaa tulevia rekrytointeja. Parhaimmassa tapauksessa myös ne kandidaatit, jotka eivät ole tulleet valituksi rooleihin levittävät hyvää sanaa rekrytointikokemuksesta tai suosittelevat yritystä kollegoille sekä ystäville. Tämä on yritykselle ainutlaatuinen voimavara.

Me täällä Avilalla työskentelemme laadukkaampien rekrytointien puolesta, ja olemmekin toteuttaneet yli 300 onnistunutta suorahakutoimeksiantoa viime vuoden aikana. Keskustelemme mielellämme sinun yrityksesi kanssa siitä, kuinka luotettavasti ja tehokkaasti toimimme rekrytointikumppaninasi ja autamme uusien työntekijöiden löytämisessä.

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Mikko Savusalo
040 820 2159
mikko.savusalo[at]avila.fi

Tutustu myös muihin julkaisuihin

Tutustu uusiin julkaisuihimme sekä asiakkaidemme onnistumistarinoihin. Lisäksi jaamme kanssasi havaintoja ja muutoksia työ- ja kandidaattimarkkinoilta, sekä vinkkejä rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.

Rekrytointimittarit – mitä tulisi seurata?

Rekrytointiprosessia voidaan seurata yhä useamman mittariston avulla. Erilaiset rekrytointihallintajärjestelmät tarjoavat yhä tarkempaa tietoa rekrytointiprosessiin käytetyistä resursseista, ajankäytöstä ja kuluista. Tekoälyn tuomat prosessin parannukset tuovat lisäksi ...
Lue lisää

Osaamislähtöinen rekrytointi – Kuinka tunnistaa oikea henkilö?

Rekrytointimaailmassa on alkanut yleistymään entistä vahvemmin osaamislähtöinen rekrytointi (skills-first hiring). Osaamislähtöisyydellä viitataan käytäntöön, jossa rekrytointi ei perustu pelkästään siihen, millaisessa tehtävässä henkilö on aiemmin työskennellyt ...
Lue lisää

LeaseGreen Oy:n rekrytointien tukena Avilan kokonaisvaltainen suorahakupalvelu

Avilan yhteistyö LeaseGreenin kanssa alkoi projektipäällikön suorahakutoimeksiannon parissa alkuvuonna 2021. Jere Kilpi, kaupallinen johtaja, on toiminut rekrytoivan esihenkilön roolissa jo parissa yhteisessä suorahakutoimeksiannossa.
Lue lisää
Scroll to Top