Lammin Säästöpankki: Nopea ja tehokas suorahakuprosessi on luonut pohjan toimivalle yhteistyölle

Lammin Säästöpankki palvelee asiakkaitaan monikanavaisesti verkossa sekä kuudessa toimipisteessä Kanta-Hämeessä ja Keski-Uudellamaalla. Paikallisuus ja paikallinen toiminta ovat vahvasti mukana pankin toiminnassa ja pankin tavoitteena on edistää henkilökunnan, asiakkaiden ja koko toimialueen hyvinvointia joustavasti, tuloksellisesti ja vastuullisesti.

Lammin Säästöpankin ja Avilan yhteistyö alkoi vuoden 2021 syksyllä Lammin Säästöpankin hakiessa asiantuntijaa yrityspankkiirin rooliin. Onnistuneesti toteutettu projekti, tehokas vuorovaikutus ja ymmärrys Lammin Säästöpankin toimintatavoista sekä yrityskulttuurista on luonut pohjan toimivalle yhteistyölle. Suorahakuprojektit ovat jatkuneet viimeisten vuosien aikana mm. viestintäpäällikön sekä sijoitusjohtajan suorahauilla.

Avilan vetovastuu rekrytoinneissa on pitänyt yhteistyön tehokkaana ja helppona”, kuvailee Paula Suvanto, Lammin Säästöpankin henkilöstöjohtaja. ”Suorahaku toimii strategisena työvälineenä nopeamman rekrytointiprosessin takaamiseksi, ja samalla meidän esihenkilöiden aikaa pystytään käyttämään tehokkaammin eri liiketoiminnan tarpeisiin”, kertoo Suvanto.

Yrityksen tavoitteena on tänä vuonna vahvistaa tiimejä uusilla asiantuntijoilla erityisesti pääkaupunkiseudulla, sekä rekrytoida työntekijöitä myös täysin uusiin rooleihin. Suorahaun kautta rekrytoitavat rahoitus- ja pankkialan roolit vaativat yleisesti syvää asiantuntijuutta, ja tässä suorahaku auttaa juuri oikean kokemuksen omaavien kandidaattien identifioimisessa.

Suorahaku toimii meille tehokkaana keinona tavoitellessamme myös niitä asiantuntijoita, jotka eivät ole aktiivisina työnhakijoina markkinoilla”, toteaa Katja KorsinkinLammin Säästöpankin viestintäpäällikkö.

Yrityksen omat arvot heijastuvat rekrytointikumppanin toiminnassa

Lammin Säästöpankin toiminnassa ja viestinnässä välittyy selkeä arvomaailma, ja rekrytointikumppania valittaessa yksi pääkriteereistä onkin samojen arvojen heijastuminen kumppanin toiminnassa.

Pankillamme on hyvin selkeät arvot, jotka ovat vahvasti läsnä jokapäiväisessä toiminnassamme. Sujuvuus, asiantuntijuus, työhyvinvointi, luottamuksellisuus ja asiakaslähtöisyys pitää heijastua myös rekrytointikumppanimme toiminnassa, sillä suorahakutilanteessa kumppanimme edustaa pitkälti meitä”, toteaa Suvanto.

Yhteisten arvojen tärkeys korostuu siis erityisesti kandidaattiviestinnässä. Lisäksi onnistuneen työantajamielikuvan ja hakijakokemuksen perusteena toimii avoin, jatkuva ja molemminpuolinen keskusteluyhteys Avilan ja kandidaattien välillä.

Katja Korsinkin, Lammin Säästöpankin viestintäpäällikkö on kokenut Avilan viestinnän ja rekrytointiprosessit niin kandidaatin kuin asiakkaan näkökulmasta. Korsinkin valittiin keväällä 2022 nykyiseen rooliinsa Avilan suorahakuprosessin kautta.

Kandidaattikokemus on meille hyvin tärkeä asia. Oma prosessini oli kaikin puolin hyvä, sillä heti alussa sain paljon tietoa yrityksestä sekä roolikuvauksesta, ja rekrytointikonsultti teki parhaansa yrityksen esittelyssä sekä kiinnostukseni herättämisessä roolia kohtaan. Tämän lisäksi Avilan rekrytointikonsultti oli koko ajan saavutettavissa ja matalalla kynnyksellä pystyin esittämään prosessin aikana heränneitä kysymyksiä”, muistelee Korsinkin.

Psykologiset soveltuvuusarvioinnit ovat syventäneet yhteistyön toimivuutta

Avilan ja Lammin Säästöpankin yhteistyö on syventynyt myös psykologisten soveltuvuusarviointien palvelutarjoaman kautta.

Olemme tykästyneet erityisesti Avilan psykologisiin soveltuvuusarviointeihin. Prosessin aikana meille välittyy tunne, että Avilan psykologit ovat aidosti kiinnostuneita ymmärtämään mitä me etsimme jokaisen roolin kohdalla ja mitkä ovat ne tärkeät kriteerit roolissa menestymisen kannalta”, kertoo Suvanto.

Avilan arviointipsykologi Minna Utriainen kertoo, kuinka soveltuvuusarvioinnin onnistumisen kannalta kriteerien määrittäminen onkin ensisijaisen tärkeää. ”Avilan psykologinen soveltuvuusarviointi alkaa aina kriteerinmäärityspalaverilla, jossa arvioiva psykologi keskustelee toimeksiantajan kanssa tehtävästä ja siihen liittyvistä onnistumisen edellytyksistä. Näin saamme ensikäden tietoa siitä, millaista henkilöä toimeksiantaja juuri kyseiseen rooliin etsii”, kuvailee Utriainen.

Arvioinnin jälkeen prosessiin kuuluu myös arviointien purkutilanne, jossa annetaan tukea rekrytoinnin päätöksentekoon ja valitun työntekijän johtamiseen ja perehdyttämiseen. Suvannolle arviointien purkupalaverissa Avilan arviointipsykologien asiantuntijuus on tullut selkeästi esiin: ”Koin arvioinnin purkutilanteen myös hyvin mielekkäänä, sillä Avilan arviointipsykologi osasi hyvin johtaa vuorovaikutteista keskustelua. Tunsin että pohjalla oli aito pohdiskelu ja halu vastata mahdollisimman kattavasti vaikeisiinkin kysymyksiin.”

Avila kiittää Lammin Säästöpankkia kumppanuudesta, yhteistyöstä ja luottamuksesta!

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Matias Saarni
040 359 0156
matias.saarni[at]avila.fi

Tutustu myös muihin julkaisuihin

Tutustu uusiin julkaisuihimme sekä asiakkaidemme onnistumistarinoihin. Lisäksi jaamme kanssasi havaintoja ja muutoksia työ- ja kandidaattimarkkinoilta, sekä vinkkejä rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.

Näin parannat rekrytoinnin onnistumisen todennäköisyyttä

Rekrytointiprosessin onnistumiseen vaikuttavat monet sisäiset ja ulkoiset tekijät. Rekrytointikumppaninasi sitoudumme toimittamaan aina parasta mahdollista palvelua ja löytämään juuri organisaatiollenne sopivimman työntekijän. Tässä artikkelissa avaamme kokemuksemme ...
Lue lisää

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää

LeaseGreen Oy:n rekrytointien tukena Avilan kokonaisvaltainen suorahakupalvelu

Avilan yhteistyö LeaseGreenin kanssa alkoi projektipäällikön suorahakutoimeksiannon parissa alkuvuonna 2021. Jere Kilpi, kaupallinen johtaja, on toiminut rekrytoivan esihenkilön roolissa jo parissa yhteisessä suorahakutoimeksiannossa.
Lue lisää
Scroll to Top