Sosiaalisen median palvelu LinkedIn on tällä hetkellä yksi parhaimpia ammatillisen verkostoitumisen ja työllistymisen kanavia. Palvelussa on jo yli 600 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa ja Suomessakin käyttäjien lukumäärä ylittää miljoonan rajan.

Laajan ja aktiivisen käyttäjäkunnan ansiosta LinkedIn on myös suorahakuyrityksille yksi suosituimpia tapoja löytää asiakasyrityksille hyviä työnhakijaehdokkaita. Oma profiili kannattaakin luoda ja pitää ajan tasalla LinkedIn-palvelussa, sillä tällä tavalla jokainen ammattilainen on helposti myös headhuntereiden löydettävissä. Omaa profiilia kannattaa pitää ajantasaisena myös verkostoitumista varten ja silloin, kun ei ole etsimässä uutta työtä. Mikäli nimittäin joutuisikin hakemaan tulevaisuudessa uutta työtä, vahvat olemassa olevat verkostot parantavat työnhakumahdollisuuksia roimasti. Rohkeasti siis hyväksy jokainen kontaktikutsu headhunterilta ja voit avoimesti lähestyä heitä myös itse!

Miten headhunter etsii LinkedIn-profiileja?

Headhunter tekee töitä asiakasyritykselle ja tavoitteena on löytää mahdollisimman paljon sopivia ja potentiaalisia työnhakijaehdokkaita. LinkedInissä headhunter käyttää palvelun oman hakukoneen lisäksi erilaisia omia hakusovelluksia. Kaikki hakukeinot hyödyntävät LinkedInin hakualgoritmeja, missä painoarvo on erityisesti profiilin pääotsikolla eli headlinella sekä viimeisimmän työtehtävän tittelillä. Tämän lisäksi hakijan osaamisella, sijainnilla ja kontaktien lukumäärällä on merkitystä hakutulosten huippuun nousemisessa. Seuraavaksi kuvaamme tarkemmin, miten jokainen voi optimoida LinkedIn-profiilinsa, jotta olisi helpommin headhunterin löydettävissä.

1. Profiilin otsikko ja avainsanat profiilissa (Headline & Keywords)

Headhunterin silmiin osut parhaiten, kun headline sisältää samoja avainsanoja kuin, mitä he ovat hakemassa. Esimerkiksi avainsanalla ”kirjanpitäjä” hakukoneeseen kirjoittava headhunter saa hakutuloksissa korkeammalle sellaiset profiilit, joiden headline sisältää saman avainsanan. Headlineen voi työ- ja koulutusnimikkeiden lisäksi lisätä myös avainsanoja omasta osaamisalueesta. Kirjanpitäjän kohdalla headline voi siten sisältää esimerkiksi avainsanat ”tilinpäätöstaitoinen” ja ”5 vuotta kokemusta”, sillä headhunter voi olla hakemassa ehdokkaita, joilla toivotaan olevan tällaiset ominaisuudet. Profiilissa tulisi täyttää myös yhteenveto eli summary, jossa tuo esille samoja avainsanoja kuin headlinessa ja muualla profiilissa.

2. Titteli (Job Title)

Varsinaisen headlinen lisäksi LinkedInin hakualgoritmit painottavat paljon työkokemus-osion titteleitä, erityisesti viimeisimmän työtehtävän titteliä. Päivitä siis profiilisi aina ajantasaiseksi vaihtaessasi työtä tai työtehtäviä. Työkokemus muutoinkin kannattaa täyttää huolellisesti, sillä työnsä hyvin tunteva headhunter osaa etsiä oikeilla ja alaan liittyvillä hakusanoilla sopivia ehdokkaita. Myös koulutuksen ja kurssien osalta tittelit tulisi täyttää huolellisesti, sillä usein headhunter etsii tiettyä koulutustasoa tai pätevyyttä edustavia ehdokkaita.

3. Osaaminen (Skills)

Työkokemuksen ja koulutuksen lisäksi osaaminen kannattaa kuvata huolellisesti ja ajantasaisesti taitoja kuvaavassa skills-osiossa. Erityisesti IT-, tekniikan ja markkinoinnin alat ovat esimerkkejä aloista, joilla headhunterit etsivät usein tiettyjä erityistaitoja ja siten käyttävät tätä kuvaavia avainsanoja etsiessään työntekijäehdokkaita. Esimerkiksi koodaajan kannattaa valita sellaiset ohjelmointikielet ja teknologiat, jotka hän taitaa hyvin ja jotka ovat hänen alallaan kiinnostavia tai vastaavasti insinöörin kannattaa laittaa mukaan kaikki mahdolliset sertifikaatit ja luvat niiden oikeilla ammattitermeillä.

4. Sijainti (Location)

Sijainti on tärkeä headhunterille, sillä suorahaussa pyritään löytämään sellaisia työntekijäehdokkaita, jotka todennäköisesti ottaisivat työtarjouksen vastaan. Sen takia Turun seudulla oleviin työpaikkoihin pyritään LinkedInissä ensisijaisesti löytämään hakijoita, jotka ovat profiilissaan merkinneet Turun alueen sijainnikseen. Sinun kannattaakin päivittää LinkedIn-profiiliisi se alue, mistä olet ensisijaisesti etsimässä töitä. Jotkut headhunterit suosittelevat päivittämään sijainnin myös, kun on muuttamassa johonkin toiseen maahan tai kaupunkiin ja haluaa aloittaa työnhaun hyvissä ajoin. Tällöin on kuitenkin suositeltavaa kirjoittaa ainakin profiilin yhteenvetoon se, milloin on saatavilla töihin uudessa sijainnissa.

5. Aktiivisuus (InMail vastaukset) & Kontaktien lukumäärä

Kontaktien lukumäärällä on merkitystä kahdesta syystä. Ensinnäkin, suuri määrä kontakteja LinkedInissä, mielellään yli 500, mahdollistaa sen, että nouset korkealle headhunterin tekemässä haussa. Tämä johtuu siitä, että LinkedInin algoritmit suosivat hakutuloksissa sellaisia profiileja, joissa on mahdollisimman korkea kontaktien lukumäärä.

Toinen syy, miksi suuri määrä kontakteja nostaa sinut korkealle headhunterin hakutuloksissa, liittyy verkostoitumisen vahvuuteen. Suuri verkosto nimittäin mahdollistaa sen, että olet LinkedInissä headhunterille 1. tai 2. asteen kontakti. Eli mitä lähempänä olet headhunterin omia verkostoja, sen todennäköisemmin myös löydyt headhunterin tekemistä hauista. LinkedInissä kannattaa siis verkostoitua aktiivisesti muiden alalla toimivien ammattilaisten kanssa.

DIGITAALISUUS & TEKOÄLY

Avainsanat:
digitaalinen rekrytointi, digitaalinen suorahaku, linkedin, suorahaku

Julkaistu: 8.1.2020

Mikko Savusalo
040 820 2159
mikko.savusalo[at]avila.fi