Kandidaatille – Arviointiin valmistautuminen2023-01-25T11:36:51+03:00

ARVIOINTIIN VALMISTAUTUMINEN

Vinkkejä ja ohjeita psykologiseen soveltuvuusarviointiin valmistautumisesta

Lue lisää

TERVETULOA SOVELTUVUUSARVIOINTIIN

Onnittelut, sillä olet edennyt rekrytoinnissa viimeisiin vaiheisiin ja edessäsi on nyt soveltuvuusarviointi kyseistä roolia varten. Arviointi on usein ainakin ensimmäisellä kerralla jännittävä kokemus, ja siksi haluamme tarjota arviointiin osallistuville kandidaateille vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka saattavat pyöriä mielessä ennen arviointiin osallistumista. Voit myös aina ottaa yhteyttä arviointipsykologeihimme, jos arvioinnista on kysyttävää.

1. Mikä soveltuvuusarviointi?

Psykologisen soveltuvuusarvioinnin tarkoitus on tarjota rekrytointiprosessiin objektiivinen, ulkopuolinen näkökanta ja tuoda lisätietoa työnantajan päätöksenteon tueksi. Tarkoitus on luoda vahvistusta sille, kuinka hyvin kandidaatti vastaa tehtävälle asetettuja kriteerejä ja odotuksia, ja kuinka hyvin tehtävä sopii hänelle. Arvioinnin tavoitteena on siis varmistaa kandidaatin edellytykset menestyä roolissa. Arvioinnin tuloksia voidaan myös hyödyntää yhteistyön alkaessa valitun kandidaatin johtamisen ja perehdyttämisen apuvälineenä.

2. Mitä soveltuvuusarvioinnissa tapahtuu? 

Arviointi pohjautuu kyseisen tehtävän vaatimuksiin sekä lähtötilanneselvitykseen ja se kohdistuu muun muassa kandidaatin motivaatioon, kykyihin, työskentelytyyliin ja yhteistyötaitoihin sekä siihen, millaisista asioista kandidaatti hyötyisi johdettavana. Arvioinnista vastaavat Avilan laillistetut arviointipsykologit hyvän henkilöarviointikäytännön ohjeistuksia noudattaen.

Arviointi voidaan siis jakaa kolmeen eri osaan:

  • Työpersoonallisuustehtävät, jotka tarkastelevat henkilön työskentely- ja vuorovaikutustapaa
  • Kykytehtävät, jotka mittaavat loogista analyyttista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä (kielellinen, spatiaalinen ja numeerinen päättely)
  • Strukturoitu haastattelu

Arviointi toteutetaan monimenetelmällisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevista asioista ei tehdä johtopäätöksiä yksittäisten vastauksien perusteella, vaan niitä arvioidaan useammalla toisistaan riippumattomalla menetelmällä. Arvioinnissa kandidaattia tarkastellaan kokonaisuutena, mikä tukee päätöstä palkata kyseiseen rooliin sopivin henkilö.

Soveltuvuusarviointi ottaa ainoastaan kantaa työkontekstiin ja kohteena olevaan tehtävään verraten. Soveltuvuusarviointi ei ole työkyvyn arviointia eikä siinä oteta kantaa henkilön terveydentilaan tai muihin asioihin, jotka eivät liity työelämään. Kaikkeen henkilö- ja soveltuvuusarviointiin tulee aina olla arvioidun henkilön suostumus, joten arvioinnista voi myös kieltäytyä. Tätä säätelee laki yksityisyyden suojasta työelämässä  (4. luku, 13 §)

 3. Miten valmistaudun arviointiin?

Kun olet saanut kutsun arviointiin, Avilan psykologi ottaa sinuun yhteyttä ohjeiden sekä tehtäviin johtavan linkin kanssa. Avilan arvioinnit toteutetaan kokonaan online-ympäristössä ja tehtävät löytyvät kätevästi saman portaalin takaa. Arviointipsykologi sopii kanssasi ajankohdan haastattelulle, joka toteutetaan myös etäyhteyden välityksellä.

Suosittelemme, että aloitat tehtävien teon hyvissä ajoin, sillä kiire voi lisätä jännitystä mikä saattaa heijastua myöhemmin arvioinnin tuloksiin. Tehtävät tulisi olla kuitenkin tehtynä viimeistään haastattelua edeltävänä päivänä, sillä niiden tuloksia käydään haastattelussa läpi psykologin kanssa.

Luethan annetut ohjeet huolellisesti ja etenet niiden mukaan. Arvioinnissa tarvitaan tietokone, hyvä verkkoyhteys ja tarvittaessa muistiinpanovälineet ja laskin. Haastattelussa, varmista että kuvasi näkyy selkeästi kameran välityksellä, eikä esimerkiksi valo tummenna kasvojasi tai luo varjoja. Suosittelemme että ennen psykologin haastattelua pohdit etukäteen omia odotuksiasi sekä motiiveja haettavaa tehtävää kohtaan.

Muilla tavoin, arviointiin ei tarvitse valmistautua – tärkein on että tulet arviointiin avoimin mielin ja omana itsenäsi. 

4. Arvioinnin toteutus

Suosittelemme, että teet tehtävät levänneenä ja rauhallisessa ympäristössä, jossa pystyt keskittymään ilman häiriöitä. Voit laittaa erilaiset ilmoitusäänet pois puhelimesta sekä tietokoneelta ja varmistaa, että nettiyhteys toimii ongelmitta. Arvioinneista on monta kieliversiota joista voit valita itsellesi sopivimman, mutta suosittelemme, että arvioinnit tehdään omalla äidinkielellä.

Pieni jännitys on luonnollista, eikä siitä tarvitse välittää. Jos huomaat olevasi hyvin jännittynyt, voit kertoa siitä arviointipsykologille – tämä voi helpottaa jännittynyttä oloa, sillä asiasta voidaan keskustella. Jännitykseen voi auttaa myös se, että voit tehdä arvioinnit kotona omassa tutussa ympäristössä, sekä jakaa ne tarvittaessa eri ajankohtiin. Ilmoitathan psykologille jos arviointia tehdessä on sattunut jokin muu asia (esim. sairastuminen, ikävät uutiset) jotka ovat voineet vaikuttaa arviointituloksiin.

Tehtäviä tehdessä, ole avoin ja rehellinen. Jos jokin tehtävä tuntuu hankalalta, suosittelemme että siirryt eteenpäin etkä jää miettimään yhtä vastausta liian pitkäksi aikaa. Arviointi perustuu kuitenkin monimenetelmäisyyteen, eli yksittäisellä vastauksella ei ole suurta merkitystä.

5. Arvioinnin jälkeen 

Kun olet saanut tehtävät suoritettua, saat niistä heti itsellesi raportin mistä voit nähdä vastauksesi. Haastattelun jälkeen, arviointipsykologi tekee koko arvioinnista raportin. Saat raportin aina saman sisältöisenä kuin toimeksiantajayritys. Kannattaa muistaa, että arviointiyhteenveto laaditaan aina suhteessa haettavaan tehtävään ja täten se ei ole suoraan sovellettavissa muihin tarkoituksiin. Arviointiraportista voit kuitenkin saada hyviä vinkkejä oman itsetuntemuksesi kehittämiseen.

Jos arviointiraportin kannanotto palkkauksesta on tehty varauksella, ei tästä kannata lannistua. Arvioinnin lopputuloksena halutaan kuitenkin löytää roolille oikea työntekijä, joka sopii yrityksen asettamiin odotuksiin ja voi menestyä kyseisessä tehtävässä. Samalla myös varmistetaan, että kandidaatille rooli ja työympäristö ovat mieleisiä ja motivoivia.

KYSYMYKSIÄ?

Ota yhteyttä arviointipsykologeihimme.

Soila Porkamaa
040 359 0585
soila.porkamaa[at]avila.fi

Minna Utriainen
040 162 7511
minna.utriainen[at]avila.fi

Niina Mäenpää
040 514 8314
niina[at]avila.fi

Top vinkit arviointiin

  • Tule arviointiin omana itsenäsi

  • Pyri tekemään tehtävät levänneenä ja rauhallisessa ympäristössä, jossa pystyt keskittymään.

  • Laita pois ilmoitusäänet puhelimesta ja tietokoneelta ja varmista, että nettiyhteys toimii hyvin.

  • Arviointi kannattaa tehdä omalla äidinkielellä.

  • Ennen psykologin haastattelua, on hyvä pohtia etukäteen omia odotuksia ja motiiveja haettavaa tehtävää kohtaan.

  • Tehtäviä tehdessä, ole avoin ja rehellinen.

Lue lisää blogistamme

Go to Top