Asiantuntijasisällöt

Julkaisut

Lue lisää asiakkaidemme onnistumisista, työmarkkinoiden havainnoista ja vinkeistämme rekrytointi- ja henkilövalintatilanteisiin.

 • Kaikki
 • Asiakastarina
 • Executive search
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Ilmoitushaku & rekrytointipalvelut
 • Psykologinen soveltuvuusarviointi
 • Suorahaku
 • Työnhakijalle
Kaikki
 • Kaikki
 • Asiakastarina
 • Executive search
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Ilmoitushaku & rekrytointipalvelut
 • Psykologinen soveltuvuusarviointi
 • Suorahaku
 • Työnhakijalle

Näin onnistut johtajan rekrytoinnissa ja alkuvaiheen tukemisessa

Ylemmän johdon roolien rekrytoinnin ja perehdytyksen onnistuminen on ratkaisevan tärkeää organisaation menestyksen kannalta. Johtajan rekrytointi vaatii organisaatiolta strategista analysointia, huolellista suunnittelua ja objektiivista arviointikykyä. Yleensä ...
Lue lisää
soveltuvuusarviointi

Vastuullisuusaktiviteetteja etsimässä? Aloita soveltuvuusarvioinnista

Yhä useammat organisaatiot työskentelevät aktiivisesti vastuullisuuden parissa, nostaen sen keskeiseksi osaksi organisaation toimintaa. Tämä muutos ei ole vain ohimenevä trendi, vaan se heijastaa muutosta yhteiskunnassa, ...
Lue lisää

Virherekrytoinneista miljoonien kuluerät – näin minimoit niiden riskin

Virherekrytoinneilla on kattavat vaikutukset organisaation toimintaan. Ne vaikuttavat  suoraan tuottavuuden laskuun, työilmapiiriin, asiakastyytyväisyyteen sekä tiimin ja esihenkilön ajankäyttöön. Virherekrytointien suorat kulut vaihtelevat Suomessa 30 – ...
Lue lisää

Miten toimia, kun yhä useammat työnhakijat saaattavat hyödyntää ChatGPT:tä tai muita GenAI-työkaluja rekrytointiprosessissa?

Chat GPT ja muut tekoälysovellukset ovat nopeasti tulleet osaksi jokapäiväistä arkeamme. Tekoälyltä voi tiedustella neuvoa mihin tahansa kysymykseen matkasuunnitelmista haastavimpiin python-koodeihin. Tekoäly hyödyttää myös työnhakijoita ...
Lue lisää

Rekrytointeihin yhtenäinen toimintamalli henkilöarviointien avulla

Henkilöarvioinnit ovat osana jo monen yrityksen rekrytointistrategiaa. Monet tutkimukset ovat vakuuttavasti osoittaneet, että työpersoonallisuuden ja kognitiivisten kyvykkyyksien arvioiminen edistää parhaiten menestymisen ennustettavuutta eri työtehtävätasoilla ja ...
Lue lisää

Rekrytointimittarit – mitä tulisi seurata?

Rekrytointiprosessia voidaan seurata yhä useamman mittariston avulla. Erilaiset rekrytointihallintajärjestelmät tarjoavat yhä tarkempaa tietoa rekrytointiprosessiin käytetyistä resursseista, ajankäytöstä ja kuluista. Tekoälyn tuomat prosessin parannukset tuovat lisäksi ...
Lue lisää

Mistä rekrytoinnin hinta muodostuu?

Kun uusi tehtävä avautuu organisaatiossa, on normaalia pohtia erilaisia rekrytoinnin tapoja, jotta oikea henkilö rooliin löytyisi mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti.  Lähtökohtana kuitenkin on, että hyvin ...
Lue lisää

Rekrytoijien pehmeiden taitojen tärkeys korostuu tekoälyn lisääntymisen myötä

Kuluneiden vuosien aikana tekoäly on jopa ehkä huomaamatta tullut osaksi rekrytointitiimien työprosesseja. Chattibotit, automaattiviestit tai esimerkiksi ajanvarausjärjestelmät tehostavat työrutiineja joka päivä, vähentäen manuaalista ja toistuvaa ...
Lue lisää

Oras Group – Monipuolisen yhteistyön taustalla toimitusvarmuus ja prosessin helppous 

Oras Group on merkittävä eurooppalainen vesikalustetoimittaja, markkinajohtaja Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner-Euroopassa. Oras Group valmistaa yksityisten ja julkisten tilojen korkealaatuisia ja innovatiivisia hana- ja suihkuratkaisuja. ...
Lue lisää

Efore Telecom Finland Oy – Psykologisilla soveltuvuusarvioinneilla objektiivisuutta ja tehokkuutta rekrytointipäätöksiin 

Efore Telecom Finland Oy suunnittelee ja valmistaa luotettavia sähköjärjestelmäratkaisuja ja -lähteitä yli 40 vuoden kokemuksella. Kansainvälisen yhtiön vakio- ja räätälöidyt tuotteet soveltuvat erityisesti vaativiin tietoliikenne-, ...
Lue lisää

Sitouttaminen työn merkityksellisyyden ja organisaatiokulttuurin avulla

Yritykselle sitoutuneet työntekijät nostavat tiimin suoritustasoa, luovat positiivista ja energistä työilmapiiriä, sekä välittävät hyvää työnantajamielikuvaa muille. Sitouttaminen kuuluu jokaisen HR-tiimin agendaan, mutta erityisesti sen tärkeys ...
Lue lisää

Rekrytoinnin ja tekoälyn yhteinen tulevaisuus

Rekrytointiala on valmis tekoälyn tuomaan muutokseen. Tekoälyn tuomat mahdollisuudet näkyvät rekrytointiprosessin eri vaiheissa, kuten kandidaattiviestinnässä ja hakuilmoitusten sisällöntuotannossa. Vielä muutama vuosi sitten tekoälyn ja rekrytoinnin ...
Lue lisää

Osaamisen kehittäminen tukee organisaation strategista kehitystä

Organisaation menestymisen mahdollisuuksia lisää tutkitusti hyvinvoiva ja sitoutuva henkilöstö. Perehtyminen työntekijöiden kehittymismahdollisuuksiin, työskentelytapoihin ja motivaatiotekijöihin, sekä esihenkilöiden johtamistaitoihin, toimivat hyödyllisenä työkaluina jokaisessa tiimissä. Tutkimuksella tukea ...
Lue lisää

Osaamislähtöinen rekrytointi – Kuinka tunnistaa oikea henkilö?

Rekrytointimaailmassa on alkanut yleistymään entistä vahvemmin osaamislähtöinen rekrytointi (skills-first hiring). Osaamislähtöisyydellä viitataan käytäntöön, jossa rekrytointi ei perustu pelkästään siihen, millaisessa tehtävässä henkilö on aiemmin työskennellyt ...
Lue lisää

HAVI Logistics luottaa Avilan suorahakuprosessiin

HAVI Logistics on maailmanlaajuinen, yksityisomistuksessa oleva yritys, joka yhdistää ihmiset ja ideat, tiedot ja oivallukset, tarjonnan ja kysynnän, ravintolat ja toimitukset ja lopulta ihmiset ja ...
Lue lisää

Näin parannat rekrytoinnin onnistumisen todennäköisyyttä

Rekrytointiprosessin onnistumiseen vaikuttavat monet sisäiset ja ulkoiset tekijät. Rekrytointikumppaninasi sitoudumme toimittamaan aina parasta mahdollista palvelua ja löytämään juuri organisaatiollenne sopivimman työntekijän. Tässä artikkelissa avaamme kokemuksemme ...
Lue lisää

Headhunter otti yhteyttä – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Viime julkaisussamme tarkastelimme vaihe vaiheelta, kuinka optimoida LinkedIn profiili ja tulla headhunterin löytämäksi. Suorahaku onkin yleistynyt monella osaajatasolla, ja siksi oikeilla toimilla melkein kuka tahansa ...
Lue lisää

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää

Kuinka optimoida LinkedIn-profiili ja tulla headhunterin löytämäksi?

LinkedIn on vahvasti tunnettu työnhakuun liittyvänä kanavana, vaikka se tarjoaa käyttäjilleen paljon muutakin. LinkedIn toimii modernina käyntikorttina, verkostoitumisalustana ja sosiaalisena mediana, jossa tietoa, uutisia ja ...
Lue lisää

LeaseGreen Oy:n rekrytointien tukena Avilan kokonaisvaltainen suorahakupalvelu

Avilan yhteistyö LeaseGreenin kanssa alkoi projektipäällikön suorahakutoimeksiannon parissa alkuvuonna 2021. Jere Kilpi, kaupallinen johtaja, on toiminut rekrytoivan esihenkilön roolissa jo parissa yhteisessä suorahakutoimeksiannossa.
Lue lisää

Työnantajamielikuva rekrytoinnin tukena

Hyvä työnantajabrändi on selkeä kilpailuetu rekrytointitilanteissa sekä erilaisissa muutostiloissa. Panostaminen työnantajamielikuvaan pitkällä tähtäimellä auttaa yrityksiä näyttäytymään potentiaalisena ja kiinnostavana työorganisaationa sekä houkuttelemaan työntekijöitä osaksi työyhteisöä. ...
Lue lisää

Schaeffler on vahvistanut Pohjoismaiden myyntiorganisaatiota Avilan suorahaun avulla

Maailmanlaajuisena toimittajana Schaeffler tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia 84 000 työntekijällensä ympäri maailmaa. Avila on toiminut yhteistyössä Schaefflerin kanssa Suomen työntekijöiden rekrytoinneissa.
Lue lisää

Onnistumisen tukipilarit – 5 vinkkiä suorahakuprosessiin

Onko sinun yrityksesi suunnittelemassa suorahakua seuraavan työntekijän löytämiseksi ja mietit, kuinka valmistautua tulevaan rekrytointiin? Olemme koonneet tähän artikkeliin viisi onnistuneen rekrytoinnin tukipilaria. Toivomme, että näiden ...
Lue lisää

Psykologisten soveltuvuusarviointien laadun mittarit

Soveltuvuusarviointikumppania valittaessa organisaatiioiden tulisi osata tarkastella palveluntarjoajia ja erilaisia arviointimenetelmiä oikein löytääkseen tarpeisiinsa sopivan ja alan hyviä käytänteitä noudattavan palveluntarjoajan. Arvioinnissa käytetyt menetelmät sekä se, ...
Lue lisää

Online-arvioinnit rekrytointien tukena

Yleistynyt arviointi tuo mukanaan myös uusia edellytyksiä. Paikan päällä suoritettavat arvioinnit, jotka voivat olla enemmän resursseja sekä aikaa vieviä verrattuna online-arviointeihin, eivät sovi enää kaikkien ...
Lue lisää

Lammin Säästöpankki: Nopea ja tehokas suorahakuprosessi on luonut pohjan toimivalle yhteistyölle

Lammin Säästöpankin ja Avilan yhteistyö alkoi vuoden 2021 syksyllä Lammin Säästöpankin hakiessa asiantuntijaa yrityspankkiirin rooliin. Onnistuneesti toteutettu projekti, tehokas vuorovaikutus ja ymmärrys Lammin Säästöpankin toimintatavoista ...
Lue lisää

Fastems Oy: Korkeatasoista teknologiaosaamista

Viimeisen vuoden aikana Fastems ja Avila ovat toteuttaneet yhdessä useita rekrytointeja ja työntekijöitä on löytynyt mm. Head of Technical Support-, Electrical Designer-, Quality Assurance Engineer-, ...
Lue lisää

Petteri Eronen Volvo Construction Equipment Finland Oy:n toimitusjohtajaksi

Psykologisen soveltuvuusarvioinnin tehokas haltuunotto, arviointipsykologin asiantuntevuus sekä positiivinen kandidaattikokemus on avannut ovia kokonaisvaltaiselle rekrytointiyhteistyölle Volvo Construction Equiment Finland Oy:n kanssa.
Lue lisää

Visma Real Estate: Kokonaistekemisen varmuus laadun mittarina

Visma Real Estate, joka on tunnettu myös Visma Tampuurina, on markkinoiden laajin ohjelmisto kiinteistönhallintaan, kiinteistöalan prosessien hoitamiseen sekä laadukkaaseen johtamiseen. Visma yhtiöt ovat olleet yleisesti ...
Lue lisää

Avilan suorahakupalvelut Glaston Oyj:n kasvun tukena

Glaston Oyj Abp on kasvanut strategiansa mukaisesti viime vuosien aikana niin Suomessa kuin kansainvälisesti, ja onnistuneet rekrytoinnit ovat olleet osa heidän toimintasuunnitelmansa kulmakiviä. Avila on ...
Lue lisää

Visma Enterprise, Visma Public ja Visma Holding Finland – Avilan pitkäaikaisia kumppaneita

“Avilan kanssa tehdyn yhteistyön jälkeen meillä on sellainen olo, että Avila olisi kuin osa Vismaa”, toteaa Eliisa Valkonen. Eliisa on Visma Enterprise, Visma Public ja ...
Lue lisää

Onnistumiset alkavat yhteydenotosta

Toimimme yrityksesi tukena kaikissa rekrytointitilanteissa. Ota yhteyttä, niin selvitetään kuinka henkilöstöhallinnon strategiset palvelumme auttavat sinun organisaatiotasi menestymään.

Scroll to Top