Johtajan soveltuvuus­arviointi

Johtaja on keskeisenä tekijänä organisaatioon menestyksekkäässä liiketoiminnassa. Hänen päätöksensä, visio ja johtamistyyli voivat muokata organisaation suuntaa ja suorituskykyä merkittävästi.

Autamme tunnistamaan organisaation arvoihin sopivimman johtajan

Johtajien rekrytoinneissa korostuu kandidaatin strategisen ymmärryksen, vision sekä johtamiskykyjen ja -taitojen kartoituksen tärkeys, sillä johtajalla on suuri vaikutus organisaation liiketoimintaan ja työyhteisöön.

Arviointi & psykologisuus

Kattavat psykologiset arviointimenetelmät

Johtaja-arvioinnissa käytämme sertifioituja arviointitehtäviä jotka ovat käyneet läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Johtopäätökset muodostuvat usean menetelmän pohjalta, jotka sisältävät soveltuvuuden arvioinnin lisäksi simulaatioharjoituksia ja -tilanteita. Psykologin haastattelulla on johtotason arvioinneissa suuri merkitys.  Arviointikokonaisuudesta on vastuussa sertifioitu ja laillistettu arviointipsykologi, joka on toimeksiantajan tukena arvioinnin alusta henkilövalintaan asti. 

Johtaja & työympäristö

Toimintatapojen ja työpersoonan arviointi

Johtajien psykologisissa arvioinnissa tarkastellaan ehdokkaan strategista suunnittelua, päätöksentekoa sekä kykyä motivoida ja johtaa tiimejä. Arvioinnin avulla voidaan tunnistaa, miten  vuorovaikutustyyli, ihmisten johtaminen, tapa tehdä päätöksiä ja viedä organisaatiota kohti yhteisiä tavoitteita vastaa toimeksiantajan toimintaympäristöä. 

Valintapäätös & tuki kandidaatille

Selkeä suositus henkilövalintaan

Avilan arviointipsykologi antaa aina selkeän suosituksen henkilön sopivuudesta roolille asetettujen kriteerien pohjalta. Arviointi sisältää myös organisaatiokohtaisen soveltuvuuden arvioinnin jonka avulla kartoitetaan johtajan sopivuutta organisaation työkulttuuriin ja arvoihin. Arvioinnin raportti käydään psykologin kanssa läpi keskustellen. 

Arvionti­prosessimme vaiheet

Joustava arviointikokonaisuutemme toteutetaan 3-6 arkipäivässä. Arviointimme koostuvat monimenetelmällisistä tehtävistä ja psykologin laajasta strukturoidusta haastattelusta. Toimeksiantaja sekä kandidaatti saavat arvioinnista loppuraportin saman sisältöisenä. Raportissa annetaan selkeä suositus soveltuvuudesta rooliin ja työyhteisöön. 

1.

Määrittely­tapaaminen

 • Aloitus viiveettä 24 tuntia päätöksestä
 • Kriteerien määritys yhdessä toimeksiantajan kanssa

2.

Ennakko­tehtävät & haastattelu

 • Johtamistyylin ja -tapojen arviointi 
 • Työpersoonalli­suuden, työskentely- ja vuorovaikutus­tapojen arviointi
 • Organisaatiokohtaisen soveltuvuuden arviointi
 • Ongelmanratkaisu- ja loogista päättelykykyä mittaavat tehtävät
 • Psykologin laaja haastattelu

3.

Yhteenveto­raportit

 • Kattava kirjallinen raportti 
 • Raportit toimitetaan toimeksi­antajalle ja kandidaatille saman sisältöisenä

4.

Raportointi­tapaaminen

 • Selkeä suositus henkilövalintaan
 • Organisaatiokohtainen soveltuvuus
 • Toimeksiantajaa tukeva näkemys henkilön perehdyttämiseen

Johtajan soveltuvuus­arviointi

Tarvitsetko psykologisen soveltuvuusarvioinnin nopeasti tukemaan henkilövalintaa?  Arviointiemme aloitus onnistuu 24 tunnin sisällä. 

 • Johtamistyylin ja -tapojen arviointi
 • Motivaation arviointi
 • Kielellinen, spatiaalinen ja numeerinen päättelykyky
 • Työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Psykologin laajennettu haastattelu
 • Toivottujen erityisvalmiuksien kartoitus
 • Organisaatiokohtainen arviointi
 • Kattava raportti ja purkupalaveri psykologin kanssa

Arviointi sisältää

 • Johtamistyylin ja -tapojen arviointi
 • Motivaation arviointi
 • Kielellinen, spatiaalinen ja numerinen päättelykyky
 • Työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Psykologin laajennettu haastattelu
 • Toivottujen erityisvalmiuksien kartoitus
 • Organisaatiokohtainen arviointi
 • Kattava raportti ja purkupalaveri psykologin kanssa
1 990 €

Esihenkilön soveltuvuusarviointi

Esihenkilötason soveltuvuuden arviointi auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti ehdokkaiden vahvuuksia, kehityskohtia ja kriittisiä kompetensseja sekä antaa syvällistä tietoa heidän johtamispotentiaalista. 

Asiantuntijan soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarviointi ottaa kantaa kandidaatin soveltuvuuteen antaen objektiivisen näkemyksen valintapäätökseen. Arvioinnista saa selkeän suosituksen ja konkreettista tukea uuden työntekijän perehdyttämiseen ja ohjaukseen.

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä, olemme mielellämme apunanne soveltuvuuden arvioinnissa. 

Soila
Porkamaa

Arviointipsykologi

040 359 0585
soila.porkamaa­[at]avila.fi

Aleksi
Mäkinen

Arviointipsykologi

050 377 2355
aleksi.makinen­[at]avila.fi

Asiantuntijasisällöt & asiakastarinat

Lue lisää julkaisustamme asiakkaidemme onnistumisista, havainnoista työmarkkinoista ja vinkeistä rekrytointi- ja henkilövalintatilanteisiin.

Rekrytointeihin yhtenäinen toimintamalli henkilöarviointien avulla

Henkilöarvioinnit ovat osana jo monen yrityksen rekrytointistrategiaa. Monet tutkimukset ovat vakuuttavasti osoittaneet, että työpersoonallisuuden ja kognitiivisten kyvykkyyksien arvioiminen edistää parhaiten menestymisen ennustettavuutta eri työtehtävätasoilla ja ...
Lue lisää

Efore Telecom Finland Oy – Psykologisilla soveltuvuusarvioinneilla objektiivisuutta ja tehokkuutta rekrytointipäätöksiin 

Efore Telecom Finland Oy suunnittelee ja valmistaa luotettavia sähköjärjestelmäratkaisuja ja -lähteitä yli 40 vuoden kokemuksella. Kansainvälisen yhtiön vakio- ja räätälöidyt tuotteet soveltuvat erityisesti vaativiin tietoliikenne-, ...
Lue lisää

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää
Scroll to Top