Henkilöstön
kehittäminen

Tarjoamme kattavia tutkimuspalveluita henkilöstön kehittämiseen. Uskomme, että tietoon perustuvat päätökset ovat avain menestyksekkääseen organisaation kasvuun ja kehitykseen. 

Tieto henkilöstön kehittämisen tukena

Strateginen henkilöstön kehittäminen edistää työntekijöiden hyvinvointia ja vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan. Henkilöstön kehittämisen avulla organisaatio saa kattavan ymmärryksen ja objektiivisen kuvan siitä, miten johtajat, esihenkilöt ja työntekijät näkevät oman roolinsa organisaatiossa. Tutkimuspalveluilla kartoitetaan tehokkaasti henkilöstön kehittymisen tarpeet ja kehitysmahdollisuudet. Lopputuloksena organisaatiolla on osaava työyhteisö, jonka jäsenillä on parempi itsetuntemus, motivaatio sekä luottamus organisaatioon.

Miksi Avila?

360 arviointi (EASI & OPTO)

Johdon ja esihenkilötyön kehittäminen

360-arviointi on tehokas työkalu, joka mahdollistaa kattavan näkemyksen organisaation esihenkilötyöstä. Arviointi perustuu monipuoliseen palautteeseen, jota kerätään organisaation eri sidosryhmiltä. Lopputuloksena organisaatio saa kattavan näkemyksen johtoryhmän ongelmanratkaisu-, motivaatio- ja käyttäytymistyyleihin sekä selkeän raportin, joka tukee henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa. 360 arviointi perustuu psykometrisesti luotettavaan personallisuustestiin (OPTO) ja moderniin nelikenttä typologiaan (EASI). 

EASI & MPA

Tiimien hyvinvoinnin ja yhteishengen rakentaminen

Avilan tiimityön kehittämiseen tarkoitetut työkalut mahdollistavat eri käyttäytymis- ja motivaatiotyylien havainnollistamisen tiimityössä. Työkalujen avulla organisaatio pystyy luomaan yhtenäisen viitekehyksen, jonka avulla pystytään kehittämään yksilöiden ja tiimien vuorovaikutusta. Lopputuloksena organisaatio näkee selkeästi eri työskentelytyylien vahvuudet, mikä edesauttaa ymmärtäväisempää ja arvostavampaa työkulttuuria. 

Employer branding

Työantajamieli­kuvan vahvistaminen

Vahva työnantajamielikuva voi tuoda organisaatiolle kilpailuedun. Tutkimuksessa pyritään kartoittamaan, millaisena yritys nähdään potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Tutkimuksessa tietoa kerätään suoraviivaisen palautteen sekä kyselytutkimusten kautta. Työnantajamielikuvan vahvistaminen alkaa määrittelytyöstä, jonka jälkeen toteutetaan tutkimusvaihe ja analyysi. Lopputuloksena organisaatio saa tutkimuksen käsikirjan ja tukea strategian käyttöönottoon. 

Meidän palvelulupauksemme

Tiedämme, että onnistuminen vaatii usean tekijän hallitsemista.

Kokeneet asiantunti­jat

Autamme henkilöstöstrategian suunnittelussa ja pohjaamme suositukset ajankohtaisimpaan tietoon työmarkkinasta.

Sertifi­oidut menetel­mät

Työntekijöiden tukena ammattilaiset, jotka pystyvät tukemaan myös työpersoonan kehittämisessä.

Yksilölli­nen lähesty­mistapa

Jokainen tilanne on ainutlaatuinen, ja lähestymistapamme kunnioittaa ja heijastaa heijastaa sitä.

Adaptivii­set palvelut

Räätälöimme palvelumme muutostilanteen mukaiseksi, ottaen huomioon toimeksiantajan ja työntekijöiden toiveet ja tarpeet.

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä, olemme mielellämme apunanne organisaationne henkilöstön kehittämisen tukena. 

Matias
Saarni

Asiakkuudet

040 359 0156
matias.saarni[at]avila.fi

Mikko
Savusalo

Projektit

040 820 2159
mikko.savusalo[at]avila.fi

Asiantuntijasisällöt & asiakastarinamme

Lue lisää asiakkaidemme onnistumisista, työmarkkinoiden havainnoista ja vinkeistä rekrytointi-ja henkilövalintatilanteisiin. 

Näin parannat rekrytoinnin onnistumisen todennäköisyyttä

Rekrytointiprosessin onnistumiseen vaikuttavat monet sisäiset ja ulkoiset tekijät. Rekrytointikumppaninasi sitoudumme toimittamaan aina parasta mahdollista palvelua ja löytämään juuri organisaatiollenne sopivimman työntekijän. Tässä artikkelissa avaamme kokemuksemme ...
Lue lisää

Headhunter otti yhteyttä – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Viime julkaisussamme tarkastelimme vaihe vaiheelta, kuinka optimoida LinkedIn profiili ja tulla headhunterin löytämäksi. Suorahaku onkin yleistynyt monella osaajatasolla, ja siksi oikeilla toimilla melkein kuka tahansa ...
Lue lisää

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää
Scroll to Top