Headhunter otti yhteyttä – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Viime julkaisussamme tarkastelimme vaihe vaiheelta, kuinka optimoida LinkedIn profiili ja tulla headhunterin löytämäksi. Suorahaku onkin yleistynyt monella osaajatasolla, ja siksi oikeilla toimilla melkein kuka tahansa voi saada nykypäivänä yhteydenoton rekrytointikonsultilta. Yhteydenotto voi kuitenkin olla yllättävä varsinkin sellaisissa tilanteissa, kun uuden työn etsiminen ei ole ajankohtaista. Pohtiessasi tarjotun työpaikan kiinnostavuutta, on hyvä tiedostaa miten prosessi etenee ja kuinka siinä kannattaa toimia.

Ensimmäinen yhteydenotto

Headhunter, eli rekrytointikonsultti ottaa potentiaaliseen kandidaattiin yhteyttä yleensä soittamalla, tai kontaktoimalla esim. LinkedInssä. Jos yhteydenotto tapahtuu soiton välityksellä, on suositeltavaa etsiä sellainen ympäristö, missä pystyy rauhassa kuuntelemaan mitä rekrytointikonsultilla on kerrottavaa ja millaisesta roolista on kyse. Jos soitto tulee huonoon aikaan, kannattaa sopia uusi puhelu rauhallisempaan hetkeen. Tämä on parempi vaihtoehto, kuin viedä keskustelua eteenpäin tilanteessa, mikä ei välttämättä tue keskittymistä tai hyvän ensivaikutelman antamista.

Yritys- ja rooliesittely

Ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä rekrytointikonsultti antaa aina esitiedot yrityksestä sekä roolista. Rekrytointikonsultin tehtävänä on antaa riittävästi tietoa, jotta kandidaatti pystyy arvioimaan ensimmäisen kontaktin perusteella kiinnostuksensa roolia kohtaan ja päättämään omalta osaltaan seuraavista askeleista. Esitietomateriaalin tulisi sisältää esittely yrityksestä, roolin keskeisistä tehtävistä, tavoitteista ja tärkeistä sidosryhmistä, sekä tiedot työn sijainnista, etätyömahdollisuuksista sekä roolin palkkaraami.

Arvioi ja analysoi

Suosittelemme tutustumista tarkasti rooli- ja yrityskuvaukseen, vaikka uusi työ ei olisikaan aktiivisesti etsinnässä. On hyvä selvittää, vastaako oma osaaminen ja pätevyys roolissa menestymisen kannalta vaadittuja taitoja. Tämän jälkeen voi roolia tarkastella vertailemalla selkeitä elementtejä, kuten työpaikan sijaintia, palkkatasoa tai etätyömahdollisuuksia. Kannattaa pohtia myös työn tarjoamia haasteita, oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia sekä urapolkuja. Voit myös peilata roolia nykyiseen tehtävääsi ja pohtia motivaatiotekijöitä muutokseen.  

Jos palkkaraami kerrotaan ensimmäisessä yhteydenotossa, kannattaa aina peilata omaa kokemusta ja osaamista verrattuna roolin kriteereihin sekä vastuualueisiin.

Jos harkinnan jälkeen rooli ei herätä mielenkiintoa, tilanne kannattaa ottaa silti mahdollisuutena verkostoitua ja luoda kontakteja. Rekrytointikonsultille kannattaa siis aina vastata ja kiittää yhteydenotosta, sillä tilannetta kannattaa hyödyntää ajatellen tulevaa. Voit kertoa konsultille millaisessa roolissa näkisit itsesi – sopivan haun auettua, rekrytointikonsultti voi olla sinuun uudelleen yhteydessä.

Jatkokeskustelut rekrytointikonsultin kanssa 

Jos rooli puolestaan tuntuu sopivalta ja kiinnostavalta, keskustellaan siitä yleensä rekrytointikonsultin kanssa tarkemmin puhelimitse tai tapaamisessa. Tässä kohtaa kandidaatin on hyvä kertoa enemmän omasta relevantista työkokemuksesta, motivaatiotekijöistä sekä vahvuuksista. Voit tuoda esiin motivaatiotasi roolia kohtaan kysymällä tarkentavia kysymyksiä.

Roolista kiinnostuneet kandidaatit esitellään toimeksiantajayritykselle, joka päättää jatkoaskelista kunkin kandidaatin kohdalla. Rekrytointikonsultti pitää yllä aktiivista viestintää kandidaattien kanssa prosessin kulusta ja sen vaiheista.

Haastattelut toimeksiantajan kanssa

Toimeksiantajayritys päättää kenet aktivoituneista kandidaateista pyydetään jatkohaastatteluihin. Haastattelun lähestyessä, on hyvä miettiä omaa kokemusta ja vahvuuksia peilaten haetun roolin kriteereihin. Millaisia asioita rekrytoiva esihenkilö haluaisi minusta kuulla?

Haastatteluihin valmistautumisessa kannattaa tutustua siis tarkasti roolikuvaukseen sekä yritykseen. Proaktiivisuutta ja kriittisyyttä voit tuoda esiin kysymällä etukäteen mietittyjä kysymyksiä esimerkiksi konkreettisiin tavoitteisiin tai työympäristöön liittyen. 

Molemminpuolinen myyntitilanne

Vaikka suorahan kandidaatille rekrytointitilanne on eri kuin ilmoitushaun rekrytointiprosessissa, on rekrytointi silti molemminpuolinen myyntitilanne. Rekrytoinnin lopputulos ei ole siis kiinni pelkästään kandidaatin kiinnostuksesta roolia kohtaan. Suorahaussa, kuten kaikissa rekrytoinneissa, rooliin pyritään löytämään siihen parhaiten sopivin työntekijä. Tästä syystä, suorahaussa on aina useampi potentiaalinen kandidaatti, mikä on hyvä pitää mielessä koko prosessin ajan.

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Mikko Savusalo
mikko.savusalo[at]avila.fi

Tutustu myös muihin julkaisuihin

Tutustu uusiin julkaisuihimme sekä asiakkaidemme onnistumistarinoihin. Lisäksi jaamme kanssasi havaintoja ja muutoksia työ- ja kandidaattimarkkinoilta, sekä vinkkejä rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.

Rekrytointimittarit – mitä tulisi seurata?

Rekrytointiprosessia voidaan seurata yhä useamman mittariston avulla. Erilaiset rekrytointihallintajärjestelmät tarjoavat yhä tarkempaa tietoa rekrytointiprosessiin käytetyistä resursseista, ajankäytöstä ja kuluista. Tekoälyn tuomat prosessin parannukset tuovat lisäksi ...
Lue lisää

Mistä rekrytoinnin hinta muodostuu?

Kun uusi tehtävä avautuu organisaatiossa, on normaalia pohtia erilaisia rekrytoinnin tapoja, jotta oikea henkilö rooliin löytyisi mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti.  Lähtökohtana kuitenkin on, että hyvin ...
Lue lisää

Rekrytoinnin ja tekoälyn yhteinen tulevaisuus

Rekrytointiala on valmis tekoälyn tuomaan muutokseen. Tekoälyn tuomat mahdollisuudet näkyvät rekrytointiprosessin eri vaiheissa, kuten kandidaattiviestinnässä ja hakuilmoitusten sisällöntuotannossa. Vielä muutama vuosi sitten tekoälyn ja rekrytoinnin ...
Lue lisää
Scroll to Top