Fastems Oy: Korkeatasoista teknologiaosaamista

Fastems Oy Ab toimittaa älykkäitä tehdasautomaatioratkaisuja, jotka auttavat metallituotteiden valmistajia nostamaan tuottavuuttaan. Fastems on toimittanut yli 4 000 asennettua järjestelmää päämarkkinoilleen Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuoden 2021 syksystä lähtien Avila on tukenut Fastemsin aktiivista rekrytointistrategiaa suorahakupalveluilla.

Anu Erkkilä, Fastems Oy:n HR Specialist kertoo, kuinka tulevina vuosina Fastemsin rekrytoinnin ennustetaan pysyvän aktiivisena ja uusia työntekijöitä etsitään kasvavaan tahtiin laajasti niin ulkomaiden toimipisteisiin kuin Tampereen pääkonttorille.

”Yrityksemme kasvaa jatkuvasti ja uusien kehittyvien tuotteiden myötä tarvitsemme myös uusia osaajia niin tiiminvetäjiksi kuin eri asiantuntijarooleihin. Markkinatilanteen takia, työntekijöiden löytämisessä apunamme ilmoitushaun rinnalla toimii suorahaku”, kertoo Erkkilä.

Viimeisen vuoden aikana Fastems ja Avila ovat toteuttaneet yhdessä useita rekrytointeja ja työntekijöitä on löytynyt mm.  Head of Technical Support-, Electrical Designer-, Quality Assurance Engineer-, System Support Specialist- ja Software Developer rooleille. Yhteistyön myötä ymmärrys Fastemsin toimialasta sekä yrityksen toimintatavoista on syventynyt.

“Meille on ensisijaista, että suorahakukumppanista välittyy asiantuntijuus ja heillä on ymmärrys alasta sekä siitä, mitä me teemme. On hienoa, että Avila aidosti tuntee meidän työntekijämme ja rekrytoivat esihenkilöt sekä heillä on myös ymmärrys siitä, millaisia työntekijöitä me etsimme”, Erkkilä kuvailee.

Prosessin ketteryys ja modernit työkalut takaavat toimivan yhteistyön

Fastemsilla oltiin kiinnitetty huomiota Avilan erilaisiin suorahaun työkaluihin ja ketterään prosessiin ja yhteistyö käynnistyi vuoden 2021 joulukuussa Hardware Quality Assurance Engineer -roolin suorahaulla. Avilan moderni suorahakuprosessi on todettu hyvin toimivaksi meidän eri HR-toimihenkilöiden ja rekrytoivien esihenkilöiden parissa”, toteaa Erkkilä.

Avila pyrkiikin aina laadukkaaseen ja nopeaan toteutukseen uusien digitaalisten työkalujen avulla. Prosessiin kuuluu laaja kohderyhmäkartoitus, jonka avulla löydetään rooliin sopivammat ja laadukkaimmat kandidaatit. Alakohtainen ymmärrys sekä yrityksen toimintamallien ja arvojen tunteminen sekä identifiointi takaavat että viestintä pysyy linjassa toimeksiantajayrityksen kanssa, ja työnantajamielikuvaa tuetaan laadukkaasti.

”Voimme luottaa siihen, että meitä edustetaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja että Avilan rekrytointikonsultit pitävät hyvää huolta kandidaateistamme koko rekrytointiprosessin ajanLisäksi rekrytointikonsultit osaavat viestiä oikein prosessin alusta asti, eikä meidän tarvitse huolehtia siitä, että emme olisi samalla viivalla asioista, kun kandidaatti tulee meille haastatteluun”, kertoo Erkkilä.

Korkeatasoinen osaaminen sekä työntekijöiden viihtyminen yrityksen kulmakivenä

Olen kuullut Fastemsia kuvattavan insinöörien karkkikauppana, joka on mielestäni osuvasti sanottu”, toteaa Eliisa Nissi, HR Specialist. Nissi kertoo kuinka Fastemsin toiminta keskittyy korkeatasoiseen ja laadukkaaseen teknologiaosaamiseen, ja he tarjoavat runsaita kehittymismahdollisuuksia työntekijöillensä horisontaalisti sekä vertikaalisesti. Yrityksen työntekijät pääsevät haastamaan itseään innovatiivisessa ja osaavassa ympäristössä, ja halutessaan urapolkuja voidaan avata myös ulkomaille uusiin kehittyviin projekteihin.

Työntekijöiden hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja viihtyvyyteen panostetaan päivittäisessä arjessa erilaisten yhteisten aktiviteettien muodossa, kertoo Nissi. Fastems toimii myös aktiivisena työnantajana valmistuville teknologian opiskelijoille, antaen mahdollisuuksia oppia ja kehittyä opintojen ohella ja niiden jälkeen.

 Meillä työnjälki on konkreettista ja toimintaamme pääsee näkemään käytännössä moniulotteisten järjestelmien toiminnassa. Fastemsilla panostetaan myös voimakkaasti tiimityöskentelyyn ja pyrimme luomaan jatkuvasti mahdollisuuksia oppimiseen ja kasvuun”, kuvailee Nissi.

Fastemsin toiminta kiteytyy siis konkreettiseen ja korkeatasoiseen teknologiaosaamiseen. Näihin arvoihin oli kiinnittänyt huomiota myös Fastemsin nykyinen Head of Technical Support, Janne Hietaranta.  Vuoden 2021 lopulla Head of Technical Support -rooliin oltiin haettu työntekijää ilmoitushaun avulla, mutta rekrytointiin tarvittiin tukea suorahaun kautta alkuvuodesta 2022.

Osuvia valintoja: Janne Hietaranta – Head of Technical Support, Fastems

Janne Hietaranta toimi esihenkilöroolissa IT-alan yrityksessä ja oli valikoitunut Avilan kohderyhmäkartoituksessa potentiaaliseksi kandidaatiksi Fastemsin etsimään esihenkilörooliin, jota oltiin etsitty aiemmin ilmoitushaun avulla. Hietaranta oli nähnyt ilmoituksen työpaikasta, mutta passiivisena työnhakijana hän ei ollut kuitenkaan aktivoitunut ilmoitushakuun.

 ”Avilan rekrytointikonsultin viesti tuli minulle yllätyksenä, sillä olin aina ajatellut, ettei headhunterin yhteydenotto osuisi omalle kohdalle”, muistelee Hietaranta. Viesti koski jo aiemmin ilmoitushaun kautta tutuksi tullutta Head of Technical Support -roolia. Hietaranta keskusteli Avilan rekrytointikonsultin kanssa roolin kuvauksesta, vaatimuksista sekä aikaisemmasta työkokemuksesta, ja näiden osuessa hyvin yhteen, Hietaranta jatkoi prosessissa haastatteluihin.

Head of Technical Support -roolin rekrytointi sisälsi kaksi haastattelukierrosta sekä soveltuvuusarvioinnin. Hietaranta kuvailee prosessia nopeaksi, luontevaksi ja selkeäksi: ”Vaikka prosessi menikin hyvällä tahdilla eteenpäin, rekrytoinneissa saattaa tuntua siltä, että aika menee hitaasti, koska jännitystä on ilmassa. Mukavamman kuitenkin prosessista teki se, että tiesin aina mitä tapahtuu seuraavaksi ja milloin.”

Rekrytointikonsultin tehtävä on toimia toimeksiantajan sekä kandidaatin tukena koko prosessin ajan. Kandidaatille viestitään aktiivisesti sekä annetaan tarvittaessa vinkkejä prosessin eri vaiheisiin. Hietaranta arvosti erityisesti saamaansa tukea rekrytoinnin aikana. ”Viestintä Avilan ja Fastemsin puolelta oli todella toimivaa. Pidin erityisesti siitä, että pystyin keskusteleman ja jakamaan tuntemuksia haastatteluiden ja arviointien jälkeen Avilan rekrytointikonsultin kanssa, ja kysymään tarvittaessa myös neuvoa. Sain Avilalta myös tietoa, kuinka valmistautua prosessin eri vaiheisiin, joka toi paljon lisäarvoa kokemukseeni rekrytointiprosessissa”, toteaa Hietaranta.

Hietaranta aloitti uudessa roolissaan toukokuussa 2022. Fastemsin aito panostus hyvinvoivaan työyhteisöön heijastui myös Hietarannan perehdytykseen.

Perehdytys oli erinomainen ja se toteutettiin minulle sopivalla tavalla. Nopeasti minulle annettiin myös vastuuta sekä rooliini kuuluvaa päätösvaltaa”, kertoo Hietaranta ja jatkaa: ”Arvostan nykyisessä työssäni myös hyvin suoraviivaisia prosesseja sekä työyhteisöä missä päätökset tapahtuvat nopeasti ja oman työn jälki on konkreettista.”

Avila toivottaa Jannelle ja Fastems Oy:lle menestystä tulevaan!

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Matias Saarni
040 359 0156
matias.saarni[at]avila.fi

Tutustu myös muihin julkaisuihin

Tutustu uusiin julkaisuihimme sekä asiakkaidemme onnistumistarinoihin. Lisäksi jaamme kanssasi havaintoja ja muutoksia työ- ja kandidaattimarkkinoilta, sekä vinkkejä rekrytointiprosessin eri vaiheisiin.

LeaseGreen Oy:n rekrytointien tukena Avilan kokonaisvaltainen suorahakupalvelu

Avilan yhteistyö LeaseGreenin kanssa alkoi projektipäällikön suorahakutoimeksiannon parissa alkuvuonna 2021. Jere Kilpi, kaupallinen johtaja, on toiminut rekrytoivan esihenkilön roolissa jo parissa yhteisessä suorahakutoimeksiannossa.
Lue lisää

Online-arvioinnit rekrytointien tukena

Yleistynyt arviointi tuo mukanaan myös uusia edellytyksiä. Paikan päällä suoritettavat arvioinnit, jotka voivat olla enemmän resursseja sekä aikaa vieviä verrattuna online-arviointeihin, eivät sovi enää kaikkien ...
Lue lisää

Psykologisten soveltuvuusarviointien laadun mittarit

Soveltuvuusarviointikumppania valittaessa organisaatiioiden tulisi osata tarkastella palveluntarjoajia ja erilaisia arviointimenetelmiä oikein löytääkseen tarpeisiinsa sopivan ja alan hyviä käytänteitä noudattavan palveluntarjoajan. Arvioinnissa käytetyt menetelmät sekä se, ...
Lue lisää
Scroll to Top