Esihenkilön soveltuvuus­arviointi

Esihenkilön soveltuvuvuusarviointi antaa syvällistä tietoa kandidaattien johtamispotentiaalista ja auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti heidän vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan. 

Tunnista esihenkilö psykologisten soveltuvuusarviointien avulla

Esihenkilöllä on suuri vaikutus työyhteisöön ja organisaation menestymiseen. Avilan esihenkilön psykologinen soveltuvuusarviointi mittaa puolueettomasti esihenkilötehtävässä menestymiseen vaadittuja kriittisiä kompetensseja ja johtamispotentiaalia usean eri indikaattorin kautta.

Arviointi & psykologisuus

Luotettava arviointikokonaisuus

Käytössämme olevat sertifioidut arviointitehtävät ovat käyneet läpi tieteellisen vertaisarvoinnin ja johtopäätökset muodostuvat aina useamman menetelmän pohjalta. Arvioinnit perustuvat aina organisaation ja roolin tarpeisiin, ja niissä kartoitetaan tietoa kandidaatin toiminta-, työskentely- ja johtamistavoista. Arviointiprosessista on vastuussa sertifioitu arviointipsykologi, joka on toimeksiantajan tukena arvioinnin alusta henkilövalintaan saakka. 

Toimintatavat & johtamistyyli

Laajennetut kykyjen kartoitukset

Esihenkilötason arvioinneissa arvioidaan laajemmin ehdokkaan kykykapasiteettiä, ongelmanratkaisukykyä, työpersoonaa ja johtamistyyliä. Käytössämme on simulaatioharjoituksia joiden avulla saadaan täsmällisempää tietoa esihenkilön toimintatavoista ja johtamisratkaisuista eri työympäristöissä ja hypoteettisissa johtamistilanteissa. 

Valintapäätös & perehdytys

Selkeä suositus henkilövalintaan

Avilan arviointipsykologi antaa aina selkeän suosituksen kandidaatin soveltuvuudesta rooliin. Lisäksi arviointiraportin sisältö käydään yhdessä toimeksiantajan kanssa läpi arvioinnin purkukeskustelussa. Selkeä suositus soveltuvuudesta tehtävään antaa objektiivista tukea henkilövalintaan.  

Arvionti­prosessimme vaiheet

Joustava arviointikokonaisuutemme toteutetaan 3-5 arkipäivässä. Arviointimme koostuvat monimenetelmällisistä tehtävistä ja psykologin laajasta strukturoidusta haastattelusta. Toimeksiantaja sekä kandidaatti saavat arvioinnista loppuraportin saman sisältöisenä. Raportissa annetaan selkeä suositus soveltuvuudesta rooliin ja työyhteisöön. 

1.

Määrittely­tapaaminen

 • Aloitus viiveettä 24 tuntia päätöksestä
 • Kriteerien määritys yhdessä toimeksiantajan kanssa

2.

Ennakko­tehtävät & haastattelu

 • Työpersoonalli­suuden, työskentely- ja vuorovaikutus­tapojen arviointi
 • Ongelmanratkaisu- ja loogista päättelykykyä mittaavat tehtävät
 • Johtamistyylin ja -tapojen arviointi 
 • Psykologin haastattelu

3.

Yhteenveto­raportit

 • Kattava kirjallinen raportti kandidaattikohtai­sesti
 • Raportit toimitetaan toimeksi­antajalle ja kandidaatille saman sisältöisenä

4.

Raportointi­tapaaminen

 • Selkeä suositus henkilövalintaan
 • Rekrytoivaa esihenkilöä tukeva näkemys henkilön perehdyttämiseen

Esihenkilön soveltuvuus­arviointi

Tarvitsetko psykologisen soveltuvuusarvioinnin nopeasti tukemaan henkilövalintaa?  Arviointiemme aloitus onnistuu 24 tunnin sisällä. 

 • Johtamistyylin ja -tapojen arviointi
 • Motivaation arviointi
 • Kielellinen, spatiaalinen ja numeerinen päättelykyky
 • Työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Psykologin laajennettu haastattelu
 • Kattava raportti ja purkupalaveri psykologin kanssa

Arviointi sisältää

 • Johtamistyylin ja -tapojen arviointi
 • Motivaation arviointi
 • Kielellinen, spatiaalinen ja numeerinen päättelykyky
 • Työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Psykologin haastattelu
 • Toivottujen erityisvalmiuksien kartoitus
 • Kattava raportti ja purkupalaveri psykologin kanssa
1 490 €

Asiantuntijan soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarviointi ottaa kantaa kandidaatin soveltuvuuteen antaen objektiivisen näkemyksen valintapäätökseen. Arvioinnista saa selkeän suosituksen ja konkreettista tukea uuden työntekijän perehdyttämiseen ja ohjaukseen.

Johtajan soveltuvuusarviointi

Johtajien rekrytoinneissa on erityisen tärkeää kartoittaa työpersoonaa ja toimintatapoja, sillä johtajalla on suuri vaikutus liiketoimintaan sekä työyhteisöön. Johtaja-arvioinnilla valitaan organisaationne arvoihin sopivin johtaja. 

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä, olemme mielellämme apunanne soveltuvuuden arvioinnissa. 

 

Minna
Utriainen

Arviointipsykologi

040 162 7511
minna.utriainen­[at]avila.fi

Soila
Porkamaa

Arviointipsykologi

040 359 0585
soila.porkamaa­[at]avila.fi

Asiantuntijasisällöt & asiakastarinat

Lue lisää julkaisustamme asiakkaidemme onnistumisista, havainnoista työmarkkinoista ja vinkeistä rekrytointi- ja henkilövalintatilanteisiin.

Efore Telecom Finland Oy – Psykologisilla soveltuvuusarvioinneilla objektiivisuutta ja tehokkuutta rekrytointipäätöksiin 

Efore Telecom Finland Oy suunnittelee ja valmistaa luotettavia sähköjärjestelmäratkaisuja ja -lähteitä yli 40 vuoden kokemuksella. Kansainvälisen yhtiön vakio- ja räätälöidyt tuotteet soveltuvat erityisesti vaativiin tietoliikenne-, ...
Lue lisää

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää

Psykologisten soveltuvuusarviointien laadun mittarit

Soveltuvuusarviointikumppania valittaessa organisaatiioiden tulisi osata tarkastella palveluntarjoajia ja erilaisia arviointimenetelmiä oikein löytääkseen tarpeisiinsa sopivan ja alan hyviä käytänteitä noudattavan palveluntarjoajan. Arvioinnissa käytetyt menetelmät sekä se, ...
Lue lisää
Scroll to Top