Efore Telecom Finland Oy – Psykologisilla soveltuvuusarvioinneilla objektiivisuutta ja tehokkuutta rekrytointipäätöksiin 

Efore Telecom Finland Oy suunnittelee ja valmistaa luotettavia sähköjärjestelmäratkaisuja ja -lähteitä yli 40 vuoden kokemuksella. Kansainvälisen yhtiön vakio- ja räätälöidyt tuotteet soveltuvat erityisesti vaativiin tietoliikenne-, teollisuus- ja jakelusovelluksiin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja sen markkinointi-, myynti- ja tuotekehitystoiminnot ovat Pohjois-Euroopassa ja Aasiassa.

Vuoden 2023 aikana yritykseen palkattiin uusia työntekijöitä kriittisiin rooleihin, kuten projektipäällikön ja System Validation Engineering -tehtäviin. Onnistuneiden henkilövalintojen turvaamiseksi, Efore luottaa Avilan psykologisiin soveltuvuusarviointeihin osana rekrytointiprosessiaan.

 ”Olemme työskennelleet Avilan kanssa nyt jo useamman kuukauden ajan, ja heidän toteuttamat henkilöarvioinnit ovat olleet meille korvaamaton apu oikeiden rekrytointipäätösten tekemisessä”, toteaa Hanna Maunu, Eforen HR Business Partner.  

Hanna Maunu vastaa yrityksen työntekijäelinkaaren kaikista vaiheista, mukaan lukien uusien henkilöiden rekrytoinneista ja rekrytointien strategisesta suunnittelusta. Eforella soveltuvuusarviointien avulla halutaan välttää mahdolliset virherekrytoinnit sekä saada objektiivisuutta henkilövalintaan.

Välillä haastatteluiden perusteella voi olla vaikeaa saada riittävä kuva kandidaatista ja siitä, kuinka heidän työskentely- ja toimintatapansa tai esimerkiksi stressinsietokykynsä sopisivat rooliin ja osaksi työyhteisöämme. Avilan palveluiden aito lisäarvo on tullut selkeästi esiin niissä tilanteissa, joissa psykologisen arvioinnin ja sen jälkeisen purkukeskustelun avulla olemme välttäneet mahdollisen virherekrytoinnin”, kertoo Maunu.

Psykologisuus tärkeänä tekijänä kumppanin valinnassa

Hanna Maunun valitessa kumppania soveltuvuusarviointien toteuttamiseen syksyllä 2023, psykologisuus nousi esiin yhtenä tärkeimmistä tekijöistä. Avilan tarjoamissa arvioinneissa psykologit ovat mukana prosessin alusta loppuun saakka.

Näen paljonkin lisäarvoa siinä, että Avilan arvioinnit toteuttaa sertifioitu psykologi. Roolille asettamamme kriteerit ja toivomukset työskentelytyyleistä ja työpersoonasta kartoitetaan psykologin toteuttamana kattavasti ja täsmällisesti. Psykologi pystyy paremmin tunnistamaan mm. työpersoonaan liittyviä asioita ja tällä tavoin varmistamaan, että rooliin valitaan pätevin kandidaatti, mutta myös työyhteisöömme parhaiten sopiva ammattilainen”, pohtii Maunu.

Avilan arviointipsykologi Soila Porkamaa kertoo, kuinka arviointien alkaessa pyritään ymmärtämään mahdollisimman kattavasti myös toimeksiantajaorganisaation työkulttuuria: ”Soveltuvuuden arvioinnissa on ollut tärkeää ymmärtää Eforen työkulttuuria ja millaiset henkilöt siihen sopisivat parhaiten. Arvioinnin selvityksiä verrataan osaltaan yhtiön toiveisiin ja kartoitetaan kandidaatin sopivuutta työkulttuuriin. Tämä auttaa varmistamaan, että henkilö sopii organisaation toimintatapoihin ja ilmapiiriin, mikä on tärkeää työyhteisön sekä kandidaatin työssä menestymisen kannalta”, kommentoi Porkamaa.

Soveltuvuusarvioinnit tukevat Eforen työnantajamielikuvaa ja tuovat tehokkuutta henkilövalintoihin

Arvioinnit niin suomeksi kuin englanniksi ovat toteutuneet ketterästi, ja Eforen tarpeeseen arvioida kandidaatit on pystytty vastaamaan nopeallakin aikataulla. Maunulle prosessin sujuvuus onkin tärkeä tekijä onnistuneessa yhteistyössä: ”Yhteisten toimeksiantojen aikana Avilan kanssa toimiminen on ollut aina mutkatonta ja sujuvaa”, kertoo Maunu, ja jatkaa: ”Prosessin aikana meidän eri sidoshenkilömme ovat aina tienneet mitä tehdä ja missä vaiheessa olemme. Olemme erityisesti tykänneet prosessin nopeudesta ja aktiivisesta viestinnästä myös kandidaattien suuntaan.”

Eforella arviointikokonaisuus toteutetaan rekrytointiprosessin viimeisissä vaiheissa. Maunun kokemuksen mukaan soveltuvuuden arviointi tuo selvää tehokkuutta rekrytointiin, vaikka se ajallisesti toisikin yhden lisävaiheen prosessiin. Lisäksi arviointiraportti on Eforen rekrytoinneissa auttanut kielteisen päätöksen saaneita kandidaatteja ymmärtämään paremmin rekrytointipäätöksen suunnan ja syyt valinnalle. 

Haluamme varmistaa positiivisen kandidaattikokemuksen jokaisessa rekrytoinnin vaiheessa. Meille on tärkeää myös viestiä ehdokkaille, että olemme organisaatio joka aidosti välittää työyhteisöstä, ja haluaa siksi löytää rooliin sellaisen ammattilaisen, joka objektiivisesti parhaiten sopii määritettyihin kriteereihin ja työyhteisöömme.”

Avila kiittää Efore Telecom Finland Oy:tä yhteistyöstä ja toivottaa menestystä vuoteen 2024!  

Avainsanat

Julkaistu

Ota yhteyttä

Matias Saarni
040 359 0156
matias.saarni[at]avila.fi

Scroll to Top