DIGITAALISUUS & TEKOÄLY

DIGITAALISUUS JA TEKOÄLY REKRYTOINNIN TUKENA

DIGITAALISUUS – ENEMMÄN PUHETTA VAI TULOKSIA? 

Digitaalisuus – se tämän päivän trendisana! Sen takaa löytyy myös tuloksia, sillä digitaalisuus on muuttanut monia toimialoja ja sen myötä suuret muutokset ovat tulossa myös rekrytointiin ja suorahakuun. Tämän artikkelin tarkoituksena on mahdollisimman selkeästi ja käytännönläheisesti avata mitä digitaalisuus käytännössä tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia ja riskejä se tarjoaa rekrytoinnissa.

Trendisana digitaalisuuden takana käytännön työkaluina on 1) digitaaliset viestintäkanavat kuten sosiaalinen media, hakukoneet ja -alustat, 2) tieto meistä käyttäjistä digitaalisessa muodossa eli toisin sanoen data ja 3) sen pohjalta mahdollinen automaatio työprosesseissa. Nämä tekijät mahdollistavat oikean kohderyhmän löytämisen tehokkaammin ja laadukkaammin kuin koskaan ennen oli kyseessä myynti-, markkinointi- tai rekrytointitarkoitus. Näitä työkaluja on hyödynnetty aiemmin enemmän myynnin ja markkinoinnin apuna, mutta rekrytointi on ottamassa tässä isoja kehitysaskelia, koska kilpailu laadukkaiden työntekijöiden löytämisestä kovenee koko ajan.

DIGITAALINEN REKRYTOINTI

Rekrytoinnissa digitaalisuus mahdollistaa oikean kandidaatin ja työntekijän löytämisen tarkemmin, nopeammin ja paremmin kuin koskaan aiemmin. Suuri osa tarvittavista alkutiedoista on olemassa eri tietolähteissä, jolloin tärkeintä on tietää mitä etsii, mistä etsii ja millä menetelmillä. Esimerkiksi me Avilalla olemme kehittäneet omat työkalut tätä varten. Identifioinnin pohjalta voidaan miettiä mitä viestiä ja missä kanavissa sitä halutaan kohderyhmälle tuottaa.

Suurin kilpailuetu syntyy, kun data ja työkalut ovat selvinä ja ne yhdistetään vielä automatiikkaan, joka toteuttaa tarvittavia digitaalisia toimenpiteitä.

Mutta käytännössä digitaalisuutta on hyvä lähteä purkamaan perustekijöistä. Tässä muutama kysymys ja kannattaa miettiä ja listata kuinka hyvin ne ovat teidän organisaatiossanne käytössä:

Mikä on kohderyhmäsi? Eli kenet haluat tavoittaa ja mitä se tarkoittaa jaettuna eri muuttujiin. Mitä näistä kannattaa priorisoida ja mitä ei.
Mistä tavoitat kohderyhmäsi? Eli missä kohderyhmäsi viettää aikaa, mihin aikaa ja millä välineillä. Kuinka hyvin tunnet kohderyhmäsi ja heidän tapansa.
Millä viestillä lähestyt kohderyhmää? Millä viestillä lähestyt heitä ja kannattaa muistaa että ainutlaatuisuudesta palkitaan. Insinööri tai IT-osaaja varmasti reagoi paremmin oman ammattikuntasi termeihin kuin yleiseen yritysjargoniin.

KAIKKI ON MITATTAVISSA – SIIS OPTIMOITAVISSA

Yksinkertaistettuna näiden perustekijöiden pohjalta syntyy onnistuneen digitaalisuuden toimintamalli ja käytännössä se jalkautuu rekrytointikampanjan ja työnpaikkailmoituksen tehokkuuteen. Tärkeää huomioida, että digitaalisien kanavien algoritmit palkitsevat aina ne sisällöt mitkä tuottavat heidän asiakkailleen (eli meille käyttäjille) parasta lisäarvoa (eli mikä meitä oikeasti kiinnostaa ja mihin käytetään aikaa). Eli mitä paremmin mainos tai ilmoitus toimii, niin sitä kustannustehokkaampi se on. Jos sisältö ei ole kiinnostavaa, niin silloin digitaalisuus kääntyy ilmoitusta vastaan.

Lopuksi on tärkeää muistaa miksi digitaalisissa ympäristöissä aktiivisten ja optimoivan toimintatavan omaavat yritykset menestyvät niin hyvin. Digitaalisuuden parhaita puoli on että kaikkea voidaan mitata reaaliaikaisesti ja selkeissä tunnusluvuilla. Esimerkiksi kampanjaa voidaan ajaa vain päivän verran ja jos huomataan että se ei numeroiden valossa toimi, niin se tiedetään heti ja siihen kannattaa reagoida välittömästi. Eli aktiivisuudesta ja optimoinnista palkitaan aina käytännössä suorana kustannussäästönä.

Aktiivisella toimintaotteella varmistetaan että budjettia ei ammuta summanmutikassa digitaaliseen kaivoon, vaan varmistutaan että rahoille saadaan aitoa lisäarvoa.

Tiivistettynä digitaalisuus on loistava työkalu ja toimii kuten kaikki perusprosessit liiketoiminnassa: ensin suunnitellaan, sitten implementoidaan, sen jälkeen tarkistetaan tulokset ja tehdään tarvittaessa korjaukset. Eli vaatii aktiivisuutta ja optimointia onnistuakseen. Toinen tekijä digitaalisuudessa on että työkalut ja ratkaisumallit on hyvä ymmärtää ja tämä vaatii osaamista. Niiden käyttämisen aloittaminen on tehty helpoksi mutta toimivien mallien ja työkalujen löytämiseen vaaditaan kokemusta ja ymmärrystä. Kun nämä kaksi tekijää täyttyvät, niin digitaalisuus rekrytoinnissa ja suorahaussa voi lisätä laadukkuutta ja tehokkuutta eksponentiaalisesti.

YHTEENVETONA

Mahdollisuudet
+ Tarjolla suora yhteys kohderyhmiin ilman välikäsiä
+ Voit tavoittaa haluamasi henkilön paremmin kuin koskaan aiemmin
+ Voit seurata ja optimoida kampanjaa reaaliaikaisesti tulosten perusteella
+ Digitaalisuus mahdollistaa automaation työprosesseissa
+ Data mahdollistaa erilaiset automaattiset päätöksentekomallit

Riskit
– Digitaaliset algoritmit hyödyttävät parhaita ja rankaisevat ei-menestyksellisiä
– 20/80 sääntö: 20% parhaimmista saavat 80% tuloksista
– Riski että budjetti ammutaan ”harakoille”
– Viesti väärentyy ja laajenee eteenpäin

Avainsanat:
digitaalisuus, digitaalinen rekrytointi, digitaalinen suorahaku, tekoäly rekrytoinnissa, automaatio

Julkaistu: 5.9.2019

Kiinnostuitko?

Jutellaan lisää!
2019-09-06T16:03:24+00:00