Asiantuntijan soveltuvuus­arviointi

Avilan psykologinen soveltuvuusarviointi selvittää asiantuntijan edellytyksiä menestyä uudessa tehtävässä tarkastelemalla hänen motivaatiotaan, toiminta- ja vuorovaikutustapojaan sekä kyvykkyyksiään verrattuna tehtävään ja sen vaatimuksiin.

Psykologinen soveltuvuusarviointi on tukena oikean rekrytointipäätöksen tekemisessä

Avilan psykologinen soveltuvuusarviointi mittaa puolueettomasti kandidaatin ja roolin yhteensopivuutta erilaisten monimuotoisten ja psykologisten tehtävien avulla. Laillistetut psykologimme auttavat organisaatioita valitsemaan rooleille sopivimmat asiantuntijat ja välttämään tehokkaasti kalliiksi koituvat virherekrytoinnit.

Arviointi & menetelmät

Luotettavat arviointimenetelmät

Käytössämme olevat sertifioidut arviointitehtävät ovat käyneet läpi tieteellisen vertaisarvoinnin ja johtopäätökset muodostuvat aina useamman menetelmän pohjalta. Strukturoidussa haastattelussa hyödynnetään valmentavaa työotetta ja siinä keskitytään kandidaatin kokemuksiin. Soveltuvuusarvioinnit toteuttavat arviointimenetelmiin sertifioidut  arviointipsykologit. 

Palkkaus & perehdytys

Suositus ja perehdytyksen kompassi

Avilan arviointipsykologi antaa aina selkeän suosituksen henkilön valinnasta, joka tukee rekrytoivan esihenkilön päätöksentekoa. Arviointikokonaisuutemme antaa hyvät lähtökohdat toimeksiantajan ja kandidaatin väliselle yhteistyölle tarjoamalla perehdytyksen kompassin työsuhteen alkuun. Rekrytoiva esihenkilö saa konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka uutta työntekijää tulisi perehdyttää sekä johtaa työsuhteen alkaessa.

Kandidaattikokemus & valintapäätös

Kandidaattikokemus keskiössä

Soveltuvuusarvioinnissa kandidaatti pääsee pohdiskelemaan ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan. Arviointi antaa ehdokkaalle konkreettisia hyötyjä ja auttaa omien toimintatapojen ymmärtämisessä, mistä on hyötyä työsuhteen alkaessa. Arviointiraportin sisältö voi auttaa myös mahdollisen negatiivisen rekrytointipäätöksen ymmärtämisessä.

Arvionti­prosessimme vaiheet

Joustava ja nopea arviointikokonaisuus toteutetaan 3-5 arkipäivässä. Soveltuvuusarviointimme koostuvat monimenetelmällisistä tehtävistä ja psykologin strukturoidusta haastattelusta. Toimeksiantaja sekä kandidaatti saavat arvioinnista loppuraportin saman sisältöisenä. Raportissa annetaan selkeä suositus soveltuvuudesta rooliin ja otetaan kantaa kandidaatin perehdyttämiseen sekä ohjaamiseen. 

1.

Määrittely­tapaaminen

 • Aloitus viiveettä 24 tuntia päätöksestä
 • Tehtävän kriteerien määritys yhdessä toimeksiantajan kanssa

2.

Ennakko­tehtävät & haastattelu

 • Työpersoonalli­suuden, työskentely- ja vuorovaikutus­tapojen arviointi
 • Ongelmanratkaisu- ja loogista päättelykykyä mittaavat tehtävät
 • Psykologin haastattelu

3.

Yhteenveto­raportit

 • Kattava kirjallinen raportti kandidaattikohtai­sesti
 • Raportit toimitetaan toimeksi­antajalle ja kandidaatille saman sisältöisenä

4.

Raportointi­tapaaminen

 • Selkeä suositus henkilövalintaan
 • Esihenkilöä tukeva näkemys henkilön perehdyttämiseen

Asiantuntijan soveltuvuus­arviointi

Tarvitsetko psykologisen soveltuvuusarvioinnin nopeasti tukemaan henkilövalintaa?  Arviointiemme aloitus onnistuu 24 tunnin sisällä. 

 • Motivaation arviointi
 • Kielellinen, spatiaalinen ja numeerinen päättelykyky
 • Työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Psykologin haastattelu
 • Kattava raportti ja purkupalaveri psykologin kanssa

Arviointi sisältää

 • Motivaation arviointi
 • Kielellinen, spatiaalinen ja numerinen päättelykyky
 • Työskentely- ja vuorovaikutustapojen arviointi
 • Psykologin haastattelu
 • Kattava raportti ja purkupalaveri psykologin kanssa
990 €

Esihenkilön soveltuvuusarviointi

Esihenkilötason soveltuvuuden arviointi auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti ehdokkaiden vahvuuksia, kehityskohtia ja kriittisiä kompetensseja sekä antaa syvällistä tietoa heidän johtamispotentiaalista. 

Johtajan soveltuvuusarviointi

Johtaja on keskeisenä tekijänä organisaatioon menestyksekkäässä liiketoiminnassa. Hänen päätöksensä, visio ja johtamistyyli voivat muokata organisaation suuntaa ja suorituskykyä merkittävästi.

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä, olemme mielellämme apunanne soveltuvuuden arvioinnissa. 

 

Soila
Porkamaa

Arviointipsykologi

040 359 0585
soila.porkamaa­[at]avila.fi

Aleksi
Mäkinen

Arviointipsykologi

050 377 2355
aleksi.makinen­[at]avila.fi

Asiantuntijasisällöt & asiakastarinat

Lue lisää julkaisustamme asiakkaidemme onnistumisista, havainnoista työmarkkinoista ja vinkeistä rekrytointi- ja henkilövalintatilanteisiin.

Rekrytointeihin yhtenäinen toimintamalli henkilöarviointien avulla

Henkilöarvioinnit ovat osana jo monen yrityksen rekrytointistrategiaa. Monet tutkimukset ovat vakuuttavasti osoittaneet, että työpersoonallisuuden ja kognitiivisten kyvykkyyksien arvioiminen edistää parhaiten menestymisen ennustettavuutta eri työtehtävätasoilla ja ...
Lue lisää

Efore Telecom Finland Oy – Psykologisilla soveltuvuusarvioinneilla objektiivisuutta ja tehokkuutta rekrytointipäätöksiin 

Efore Telecom Finland Oy suunnittelee ja valmistaa luotettavia sähköjärjestelmäratkaisuja ja -lähteitä yli 40 vuoden kokemuksella. Kansainvälisen yhtiön vakio- ja räätälöidyt tuotteet soveltuvat erityisesti vaativiin tietoliikenne-, ...
Lue lisää

Psykologisesta soveltuvuusarvioinnista työkaluja parempaan itsetuntemukseen

Henkilö- eli soveltuvuusarvioinnin ensisijainen tehtävä on tukea toimeksiantajaorganisaation päätöksentekoa rekrytointitilanteessa sekä arvioida kandidaattien sopeutumista työympäristöön sekä rooliin. Arviointi voi olla jännittävä kokemus kandidaatille, mutta kannattaa ...
Lue lisää
Scroll to Top